Παραίτηση Γρηγορόπουλου από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για το εργοστάσιο απορριμμάτων

Παραίτηση Γρηγορόπουλου από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για το εργοστάσιο απορριμμάτων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την παραίτησή από την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την κατασκευή του εργοστασίου απορριμμάτων Κέρκυρας υπέβαλλε ο Κώστας Γρηγορόπουλος,

16
Ιουνίου / 2021

ο οποίος είχε κληρωθεί ως αναπληρωματικό μέλος.
Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Γρηγορόπουλος έχει ταχθεί κατά της νομιμοποίησης της συγκρότησης του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων.  


Η επιστολή Γρηγορόπουλου προς τον πρόεδρο της ΠΕΔΙΝ Αλέξανδρο Παρίση:

Αγαπητέ Πρόεδρε όπως πληροφορήθηκα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Ι.Ν. τις 07/06/2021, κατά την οποία απουσίαζα, πραγματοποιήσατε ηλεκτρονική κλήρωση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Π.Ε.Δ.Ι.Ν.  στην οποία κληρώθηκα ως αναπληρωματικό μέλος για την αξιολόγηση των προσφορών της κατασκευής του εργοστασίου απορριμμάτων Κέρκυρας.

Όπως γνωρίζετε ως μέλος της επιτροπής του άρθρου 152 η ψήφος μου ήταν αρνητική ως προς τη νομιμοποίηση της συγκρότησης του Δ.Σ. του ΦΟΣΔΑ, μια απόφαση την οποία η κα Περιφερειάρχης την χαρακτήρισε στημένη και με στοιχεία σκοπιμότητας, για την οποία η Π.Ε.Δ.Ι.Ν.  δεν έχει πάρει θέση ακόμη την οποία και περιμένω. Κατά συνέπεια και για λόγους που επιβάλλει η πολιτική ηθική και η ακολουθία λόγων και έργων δε μου επιτρέπουν να αποδεχθώ τη συμμετοχή μου στην εν λόγω επιτροπή.

Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να προβείτε στην αντικατάστασή μου

Με τιμή

Κώστας Γρηγορόπουλος

Μέλος της Π.Ε.Δ.Ι.Ν.