Στη διαμαρτυρία των εσπερινών ΓΕΛ-ΕΠΑΛ και οι γονείς και κηδεμόνες της Κέρκυρας

Στη διαμαρτυρία των εσπερινών ΓΕΛ-ΕΠΑΛ και οι γονείς και κηδεμόνες της Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Κέρκυρας συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση των μαθητών εσπερινών λυκείων(ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)

11
Μαΐου / 2021

που εδώ στην Κέρκυρα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/5/2021 και ώρα 18.30 μμ στην Ανουντσιάτα: «Με το νέο νόμο 4777/21 που αφορά μεταξύ άλλων και στην ενιαία Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ)η κυβέρνηση θέτει απαγορευτικούς φραγμούς και εξισώνει τις απαιτήσεις για την εισαγωγή των εργαζομένων μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με αυτές των μαθητών των ημερησίων λυκείων.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την άδικη αυτή διάταξη που στερεί από μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα ανθρώπων τη δυνατότητα της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κινητικότητας.

Οι γονείς μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς εναντιωνόμαστε σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης των δικαιωμάτων των εργαζόμενων μαθητών!»