Διαδικτυακή συνάντηση για τις προοπτικές εξαγωγών στα Ιόνια Νησιά

Διαδικτυακή συνάντηση για τις προοπτικές εξαγωγών στα Ιόνια Νησιά

Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εκπροσώπησαν η Περιφερειάρχης, Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου και ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας, Αλέξανδρος Αλεξάκης.

01
Απριλίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ (Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη). Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 31 Μαρτίου  διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση από τον ΣΕΒΕ - Σύνδεσµο Εξαγωγέων, µε την υποστήριξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Επιµελητηρίων Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης και Λευκάδας σχετικά µε την παρουσίαση δύο νέων επιδοτούμενων προγραµµάτων επαγγελµατικής εξειδίκευσης, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020». Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν παράλληλα, τα δεδομένα των εξαγωγών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς  και οι ευκαιρίες και προοπτικές που δηµιουργούνται για την επόμενη περίοδο.

Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εκπροσώπησαν η Περιφερειάρχης, κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου και ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας, κος Αλέξανδρος Αλεξάκης.

Η Περιφερειάρχης, τόνισε την σημασία της ενθάρρυνσης των εξαγωγών για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς, όπως είπε, η ΠΙΝ την δεδομένη χρονική στιγμή είναι πιο ώριμη από ποτέ και μπορεί να κατανοήσει την δυναμική της  εξαγωγικής δραστηριότητας. Η υψηλή οικονομική εξάρτηση των Ιόνιων Νησιών από τον τουρισμό, μπορεί να προσφέρει διευρυμένες δυνατότητες για την παραγωγή οικονομικού αποτελέσματος, όμως πρόκειται για ένα πλέγμα δραστηριοτήτων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε εξωγενείς παράγοντες, με αποτέλεσμα να προκαλείται πλήγμα ζημιών και κοινωνικών συνεπειών. Πρόσφατη περίπτωση ήταν η κρίση που προκάλεσε η κατάρρευση της Tomas Cook και φυσικά η υπό εξέλιξη υγειονομική κρίση.

Ο κος Αλεξάκης στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε στις δυνατότητες και προοπτικές επιχειρηματικής εξωστρέφειας για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, από μεμονωμένες όμως προσπάθειες, κυρίως στον τομέα της Αγροδιατροφής. Η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων εξυπηρετείται έμμεσα, μέσω του τουρισμού, συνεπώς τα επτανησιακά προϊόντα ταξιδεύουν στο εξωτερικό, όμως αυτό δεν αποτελεί μέρος μιας τυπικής εξαγωγικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών, το εμπορικό ισοζύγιο της ΠΙΝ εμφάνισε θετικό πρόσημο και προοδευτική άνοδο για την πενταετία 2011-2015, όμως η συμμετοχή της Περιφέρειας στις εθνικές εξαγωγές παρέμενε  σε χαμηλά επίπεδα.
Βασικός προβληματισμός σε σχέση με την δυναμική της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον τομέα των εξαγωγών,  παραμένει η παραγωγική επάρκεια κυρίως του πρωτογενούς τομέα. Τα ποιοτικά πλεονεκτήματα των επτανησιακών αγροτικών προϊόντων είναι εν πολλοίς δεδομένα και για αυτό τον λόγο είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στις ξένες αγορές. Όμως πρέπει να δημιουργηθεί πλαίσιο παροχής  κινήτρων για την επέκταση της παραγωγής και την αύξηση της δυναμικότητας των επιχειρήσεων όλων των παραγωγικών κλάδων.

Μια από τις βασικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι ενίσχυση του αγροδιατροφικού κλάδου, ώστε να αποκτήσει ενιαίο χαρακτήρα, συνοχή και να υπάρχει ταύτιση προϊόντων τον τόπο προέλευσης και την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών του.

Συνεπώς  κινούμαστε συντονισμένα προς αυτή την κατεύθυνση και προγραμματίζουμε την Εκπόνηση Μελέτης για την δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, ενώ παράλληλα θα συσταθούν τοπικές ομάδες γαστρονομίας για την προώθηση των προϊόντων και την δικτύωση των παραγωγικών φορέων. Με αυτό τον τρόπο ευελπιστούμε στην διαμόρφωση του παραγωγικού προφίλ της Περιφέρειας με απώτερο σκοπό την παροχή κινήτρων για την περεταίρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την επέκταση της παραγωγής.

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των προγραμμάτων που υλοποιεί ο ΣΕΒΕ μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020». Συνοπτικά, τα προγράμματα αφορούν στην κατάρτιση και πιστοποίηση στον τομέα της ανάπτυξης εξαγωγικών μονάδων στους κλάδους α) της αγροδιατροφής και βιομηχανίας τροφίμων και β) των υλικών – κατασκευών. Η πιστοποίηση παρέχεται μέσω διαδικασίας κατάρτιση σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο www.seve.training .