Εκκίνηση: H Μ. Υδραίου να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για την εναντίωση του Δήμου στην επένδυση του Ερημίτη

Εκκίνηση: H Μ. Υδραίου να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για την εναντίωση του Δήμου στην επένδυση του Ερημίτη

ΚΕΡΚΥΡΑ. Να μεταφέρει στον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου που αντιτίθεται στην επένδυση, ζητά η παράταξη Εκκίνηση από τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Μερόπη Υδραίου:

07
Ιουλίου / 2020

Προς Δημοτικές Παρατάξεις                                                                      
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων

Εν όψει του Δ.Σ. που θα λάβει χώρα στις 08/07/20, με κυρίαρχο θέμα τα αιτήματα του Δήμου μας, που θα απευθυνθούν στον πρωθυπουργό, κατά στην επίσκεψη του στην Κέρκυρα το Σάββατο 11/07/20. Για το ζήτημα του Ερημίτη το Δημοτικό μας Συμβούλιο στην συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε στις 24/02/20 και με αρ. αποφ. 6-56/24.2.20 (ΑΔΑ:ΩΘΤΞ46ΜΓ2Α-6Ε6) αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία ότι:

- Επαναλαμβάνει τις προηγούμενες Αποφάσεις του πρώην Δήμου Κέρκυρας και τάσσεται καθαρά κατά κάθε πράξης ιδιωτικοποίησης, τσιμεντοποίησης και κακοποίησης της απείρου φυσικού κάλλους περιοχής του «Ερημίτη».

- Ζητά να καταργηθεί άμεσα η «ντρο-πολογία» Άδωνι Γεωργιάδη με την οποία τιμωρητικά αφαίρεσε αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

- Ζητά από την Κυβέρνηση και τα κόμματα να κηρυχθεί ο Ερημίτης προστατευμένος χώρος απείρου φυσικού κάλλους με απαγόρευση κάθε δόμησης και χρήση του ως Οικολογικού Πάρκου με Δημόσια Χρήση χωρίς ανταποδοτικό χαρακτήρα.

- Να προσβληθεί από το Δήμο Κερκυραίων κάθε πράξη της διοίκησης που θα εκδοθεί είτε αυτοτελώς είτε παρεμβαίνοντας δικαστικά υπέρ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας συνεχίζοντας το δικαστικό αγώνα που είχε ξεκινήσει ο Δήμος Κέρκυρας, εκφράζοντας – συμπαρατασσόμενος με το λαϊκό κίνημα της περιοχής.

- Οι Βουλευτές Κέρκυρας και η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Συνεπώς η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, υποχρεούται να ενημερώσει τον πρωθυπουργό για την θέση του Δήμου μας, όπως αυτή περιγράφεται προηγουμένως, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να απέχει τόσο η ίδια όσο και οι Αντιδήμαρχοι από την φιέστα που προετοιμάζεται στον Ερημίτη και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εκπεφρασμένη άποψη του Δ.Σ. Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.