Κυριακή 10.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Βράβευση Αριστούχων Πολύτεκνων Οικογενειών

βράβευση
19 Ιανουαρίου 2019 / 17:51

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην προσπάθεια του, ο Σύλλογος Πολυτέκνων Κέρκυρας, να στηρίξει και να αναδείξει την προσπάθεια των παιδιών

των πολύτεκνων οικογενειών της   Κέρκυρας, διοργανώνει βράβευση των αριστούχων  μαθητών σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019.

Υποβολή Δικαιολογητικών

Όσοι γονείς ή παιδιά πολυτέκνων οικογενειών – μελών της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Βράβευση των Αριστούχωνθα πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ, μέχρι και 20 Φεβρουαρίου  2019, τα δικαιολογητικά τους, ως ακολούθως:
 1. Όσοι έλαβαν πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό τίτλο (μάστερ ή διδακτορικό) το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018:
  θα προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού τίτλου.
 2. Όσοι εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι η Τ.Ε.Ι εσωτερικού το 2018: 
  θα προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής στο 1ο έτος της Σχολής.
 3. Όσοι μαθητές Λυκείου τελείωσαν το Σχολικό έτος 2017 – 2018 με βαθμό18 και άνω:
  θα προσκομίσουν βεβαίωση του Σχολείουου θα αναγράφει το γενικό βαθμό τους) ή φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεώς τους.
 4. Όσοι μαθητές Γυμνασίου τελείωσαν το Σχολικό έτος 2017 – 2018 με βαθμό 18 και το μισό του κλάσματος και άνω (18½):
  θα προσκομίσουν βεβαίωση του Σχολείουου θα αναγράφει το γενικό βαθμό τους) ή φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεώς του.
Κατάθεση δικαιολογητικών: Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται μόνο με προσκόμισή τους στα γραφεία μας ώστε να παραλάβετε άμεσα την απαραίτητη κάρτα συμμετοχής στην εκδήλωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 πμ έως 13.00 μ.μ,.
Δεν θα γίνουν δεκτά δικαιολογητικά:
 • Μετά την 20 Φεβρουαρίου 2019.
 • Όσα δεν έχουν προσκομισθεί αυτοπροσώπως αλλά έχουν αποσταλεί με άλλο τρόπο όπως φαξ, email ή ταχυδρομικώς.
Πληροφορίες: 26610-42160
 Προσοχή:
 1. Όσοι παραλάβουν κάρτα συμμετοχής στην εκδήλωση και δεν παραστούν δεν θα πάρουν το βραβείο τους.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση: Θεωρημένο βιβλιάριο πολυτέκνων.
 
 
Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                                        ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ