Τρίτη 23.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Στο «παρά πέντε» πρόλαβαν να δημοπρατήσουν το έργο του σχολικού κέντρου Κοντοκαλίου

Σχολικό κέντρο Κοντοκαλίου
05 Φεβρουαρίου 2024 / 15:57
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

Φλερτάριζε με απένταξη από το «Αντώνης Τρίτσης» σε λίγα εικοσιτετράωρα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Υπό την ασφυκτική προθεσμία της 9ης Φεβρουαρίου, προκηρύχθηκε σήμερα ο ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Κατασκευή Σχολικού Κέντρου Γουβιών - Κοντοκαλίου».

Το επείγον του θέματος είχε τονίσει πρόσφατα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΥΠΕΣ, για τα έργα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα  «Αντώνης Τρίτσης» αλλά ακόμα δεν έχουν δημοπρατηθεί, ενημερώνοντας μάλιστα τους δικαιούχους ότι εάν δεν προχωρήσει η διαδικασία έως τις 9 Φεβρουαρίου, τα έργα θα απενταχθούν.

Το έργο αναμένουν εδώ και χρόνια οι κάτοικοι της περιοχής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα σχολικής στέγης. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα τον Φεβρουάριο του 2022, και αφορά στην κατασκευή ενός Δημοτικού Σχολείου 12 θέσεων και ενός Νηπιαγωγείου 3 θέσεων, σε κατάλληλο οικόπεδο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην θέση «Παναγιά» της περιοχής Γουβιών.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 5.350.000,00 €. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02/04/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09/04/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

Απόφοιτος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δημοσιογράφος στην Εφημερίδα «Καθημερινή Ενημέρωση», στον ιστότοπο enimerosi.com και στο EN-The Magazine. Έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση για την ευαισθητοποίηση του κοινού στη Δωρεά Οργάνων.