Τετάρτη 29.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Προχωρά ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

ΧΥΤΑ Τεμπλονίου
19 Σεπτεμβρίου 2023 / 09:56

Η μεταφορά των δεμάτων από τον ανενεργό πλέον ΧΥΤΑ Λευκίμμης έχει πραγματοποιηθεί κατά το 70-80%

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (ΦΟΔΣΑ). Συνεδρίασε χθες Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023, η Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου Κέρκυρας για τη Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας στο Τεμπλόνι για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

Όπως είχε δημοσιεύσει η "Ε" (δείτε εδώ το ρεπορτάζ της 14/9/23) μετά από διάφορες διοικητικές εμπλοκές, προχωρά ο διαγωνισμός για την υγειονομική ενσωμάτωση των δεμάτων και χύδην απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου για την αποκατάσταση του ανάγλυφου και τη δημιουργία ελεύθερου, αναγκαίου, χώρου, μετά την τραγική κατάσταση από την περασμένη δεκαετία.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 64,7 εκ. ευρώ (συν ΦΠΑ), το οποίο αναλύεται σε 34 εκ. ευρώ για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας) και 30,7 εκ. ευρώ για το δικαίωμα προαίρεσης. Το εν λόγω έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-20» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 80%, από ιδίους πόρους και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στόχος της εγκατάστασης, συνολικής δυναμικότητας 35.000 τόνων αστικών σύμμεικτων αποβλήτων ανά έτος, είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά, καθώς και κομπόστ του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα μέσω της μηχανικής διαλογής

Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση του νέου Χώρου Υγειονομικής Ταφής.

Η μεταφορά των δεμάτων από τον ανενεργό πλέον Χ.Υ.Τ.Α. Λευκίμμης έχει πραγματοποιηθεί κατά το 70-80% και αναμένεται η πληρωμή του αναδόχου από το Υπουργείο Εσωτερικών για να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της απομάκρυνσης του συνόλου των δεμάτων.