Πέμπτη 18.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ακύρωσε η Αποκεντρωμένη την εργολαβία καθαριότητας των 6 εκατ!

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
29 Μαρτίου 2023 / 11:06

Δεκτές οι προσφυγές από 10 δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης και από τα δύο Σωματεία Εργαζομένων του ΟΤΑ Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ακυρώθηκε η απόφαση της Οικονομικής του Δήμου Κ. Κέρκυρας για το έργο της  ανάθεσης μέρους της καθαριότητας σε ιδιώτη για 2 +1 χρόνια από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Δεκτές οι προσφυγές

Προηγήθηκαν προσφυγές από 10 δημοτικούς συμβούλους και από τα Σωματεία Εργαζομένων ΟΤΑ κατά της νεότερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του περασμένου Δεκεμβρίου (09/12).

Υπενθυμίζεται ότι υπό τις πιέσεις που ασκήθηκαν, για την  ανάθεση σε τρίτους των «Εργασιών Αποκομιδής απορριμμάτων, Πλύσης κάδων και Χειρωνακτικού καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» το θέμα επανήλθε  προς έγκριση στο συλλογικό όργανο με νεότερη και πιο αναλυτική εισήγηση και τον τελικό π/υ της εργολαβίας να διαμορφώνεται στα 6 εκατ. ευρώ από 7,3 μετά την αφαίρεση της οδοσάρωσης.
 

Ωστόσο μετά την συνεξέταση των προσφυγών που ασκήθηκαν η Αποκεντρωμένη ακύρωσε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κυρίως διότι  σύμφωνα και με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο τομέας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα οι αρμοδιότητες καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του εκάστοτε Ο.Τ.Α και η διαχείριση – αποκομιδή των αποβλήτων – απορριμμάτων ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του οικείου Ο.Τ.Α .

Δηλαδή,η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων ανήκει στην αρμοδιότητα εκάστου Δήμου, οι δε σχετικές εργασίες πρέπει, κατ’ αρχήν, να εκτελούνται από το προσωπικό και τα μέσα των αρμόδιων προς τούτο δημοτικών υπηρεσιών και μόνο τμήμα των ανωτέρων υπηρεσιών καθαριότητας επιτρέπεται να ανατίθεται σε ιδιώτη ανάδοχο.

Δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό

Επιπλέον στον προϋπολογισμό  του Δήμου Κ. Κέρκυρας που ψηφίστηκε πρόσφατα για το έτος 2023 ενεγράφη για το τρέχον έτος μόνο το ποσό των 450.001,00 € αντί του ποσού του 1.182.797,14 που αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η προσφυγή κατατέθηκε στις 19 Δεκεμβρίου από τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Φανή Τσιμπούλη, Γιάννη Τριανταφυλλούδη , Σπ.  Νεράντζη, τον Δ. Θεόδοτο, καθώς επίσης και από την Μαρία Δρυ πρώην επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΚΕΡΚΥΡΑ 180ο , τον Γ. Καρύδη επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚH ΣΥΜΜΑΧΙΑ», τον Κων. Γρηγοριάδη επικεφαλής της «Εκκίνησης», τον Χρ. Μπούκα του Βασιλείου , την Αγγελική Ρίγγα, τον Σπ. Ρίγγα.

Επιπλέον επί του ιδίου θέματος κατατέθηκαν τρεις ακόμη προσφυγές  και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοδιοίκησης, τον  Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ νομού Κέρκυρας και το «Εργατοϋπαλληλικό Σωματείο Ο.Τ.Α. Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «Η ΚΕΡΚΥΡΑ».
 
Η ακύρωση ήρθε μια μόλις μέρα μετά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε την ENACT ως προσωρινό ανάδοχο της εργολαβίας των 6 εκατ.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ