Τετάρτη 28.02.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Νότιας Κέρκυρας

ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ
05 Οκτωβρίου 2022 / 15:30

Το υποέργο αφορά την ενίσχυση της ύδρευσης σε 3.000 κατοίκους. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Υπογράφτηκε την Τετάρτη 5/10/2022 η σύμβαση του πέμπτου έργου από το Πρόγραμμα «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» που αφορά στην «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Νότιας Κέρκυρας» αρχικού προϋπολογισμού 843.448,00€ καθαρή αξία (Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) ενώ με την έκπτωση το τελικό ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 607.311,09€

Την σύμβαση υπέγραψαν η Προέδρος της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου και ο ανάδοχος του έργου ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Συνοπτική περιγραφή του έργου:

Η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. πρόκειται να αντικαταστήσει τμήμα του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των περιοχών Αγίου Γεωργίου, Αργυράδων και Περιβόλι του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα κάτωθι:

Άγιος Γεώργιος
•Αντικατάσταση 2.250m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø90mm.
•Αντικατάσταση 1.620m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø110mm.

Αργυράδες
•Αντικατάσταση 2.300m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø90mm.
•Αντικατάσταση 1.200m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø160mm.

Περιβόλι
•Αντικατάσταση 2.600m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø90mm.
•Αντικατάσταση 730m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø110mm.
•Αντικατάσταση 270m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø160mm.
•Αντικατάσταση 1.680m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø250mm.

Το υποέργο αφορά την ενίσχυση της ύδρευσης σε 3.000 κατοίκους.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έγκριση της εν λόγω χρηματοδότησης οι τεχνικές υπηρεσίες της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. δημοπράτησαν το έργο ταχύτατα, ήτοι μέσα σε τρεις μήνες και κατόπιν μέσα σε οχτώ (8) μήνες έχουμε υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο.

Η Πρόεδρος της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. Μερόπη Υδραίου, δήλωσε: «Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. και τις υπηρεσίες για την αξιοσημείωτη, για καθεστώς Δημοσίου, ταχύτητα των διαδικασιών, ώστε να έχουμε την έναρξη του έργου».