Τοποθετήθηκε οπλίτης γιατρός στους Οθωνούς

Τοποθετήθηκε οπλίτης γιατρός στους Οθωνούς

ΟΘΩΝΟΙ (ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ). Τοποθετήθηκε οπλίτης γιατρός στους Οθωνούς, μετά από σχεδόν τρεις μήνες.

22
Φεβρουαρίου / 2021

Σήμερα ανέλαβε καθήκοντα ο γιατρός Παναγιώτης Αγγελόπουλος ο οποίος θα παραμείνει στο νησί μέχρι τις 10 Ιουλίου.