Αναστολή δόσεων από την alpha bank

Αναστολή δόσεων από την alpha bank

ΑΘΗΝΑ. H Alpha Bank μέτρα για να διευκολύνει, όπως σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση, ιδιώτες και επιχειρηματίες πελάτες της να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερα δυσμενείς και πρωτόγνωρες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την εξάπλωση της επιδημίας Covid-19.

30
Μαρτίου / 2020

Για τις Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις - νομικά πρόσωπα, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους που πλήττονται άμεσα η έμμεσα από την παρούσα κρίση και έχουν ενήμερες οφειλές στην Τράπεζα έως και τις 31.12.2019, η Αlpha Βank -εφόσον ο Πελάτης επιθυμεί- μεταθέτει την καταβολή μέρους ή του συνόλου των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια) της περιόδου 1.3.2020 έως 30.9.2020, στη λήξη του δανείου τους.
Για δάνεια που λήγουν πριν από τις 30.09.2020, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της λήξης έως και για εννέα (9) μήνες, χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων του δανείου.
 
Οι τόκοι
 
Στην κάλυψη των τόκων αναφέρθηκε ο υπουργός ανάπτυξης Α. Γεωργιάδης σε δηλώσεις του τη Δευτέρα: "Μετά τους νέους ΚΑΔ και τις επιχειρήσεις που εντάσσονται σε αυτούς αναλαμβάνουμε την αποπληρωμή για τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο όλων των επιτοκίων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων". Το μέτρο δύναται να επεκταθεί χρονικά για άλλους δυο μήνες αν καταστεί αναγκαίο.