Ανοιχτά τα καταστήματα που εξυπηρετούν καλλιεργητικές ανάγκες

Ανοιχτά τα καταστήματα που εξυπηρετούν καλλιεργητικές ανάγκες

Ολόκληρη η λίστα με τις επιχειρήσεις σε Κέρκυρα & Παξούς, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων Κέρκυρας

27
Μαρτίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Διευκρινίσεις σχετικά με το ποια καταστήματα εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά έδωσε το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων Κέρκυρας.

Πρόκειται για καταστήματα που διαθέτουν:

- Άδεια εμπορίας λιπασμάτων
 
- Άδεια παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού
 
- Άδεια εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
 
καθότι αυτά καλύπτουν τις καλλιεργητικές και παραγωγικές ανάγκες των παραγωγών της χώρας μας.

Στην περιοχή ευθύνης του Γραφείου μας (Κέρκυρα και Παξοί) οι επιχειρήσεις που είναι νόμιμα εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα μητρώα και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είνα οι παρακάτω: