Καλύφθηκε το κενό της θέσης φαρμακοποιού στο Νοσοκομείο Κέρκυρας

Καλύφθηκε το κενό της θέσης φαρμακοποιού στο Νοσοκομείο Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ολοκληρώθηκε σήμερα 20/9 η πρόσληψη νέου φαρμακοποιού στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

20
Σεπτεμβρίου / 2019

Όπως ενημερώνει η Διοίκηση του Νοσοκομείου, «η διαδικασία κατέστη αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία του φαρμακείου και κατ’ επέκταση ολόκληρου του νοσοκομείου μετά την ταυτόχρονη άδεια που προέκυψε ότι θα λάμβαναν και οι δυο υπηρετούσες φαρμακοποιοί, λόγω κύησης.
Η πρόσληψή αφορά σύμβαση ενός έτους και διασφαλίζει τη λειτουργία του νοσοκομείου, ώστε να αποφευχθεί η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί προ 4ετίας όταν τότε λόγω της έλλειψης (τότε λόγω συνταξιοδότησης) του μοναδικού φαρμακοποιού, το έργο του είχαν αναλάβει επί μακρόν να επιτελούν γιατροί του ιδρύματος παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα τους. Η κατάσταση το 2016 εξομαλύνθηκε μετά την πρόσληψη μίας νέας φαρμακοποιού και την μετάθεση μίας δεύτερης στο νοσοκομείο.
Στην παρούσα χρονική στιγμή, η διαδικασία προσωρινής κάλυψης του κενού που θα δημιουργούνταν ξεκίνησε άμεσα, με αίτημα για την πρόσληψη επικουρικού φαρμακοποιού, μετά την κατάθεση τον προηγούμενο Απρίλιο από τις δύο υπηρετούσες φαρμακοποιούς της προβλεπόμενης άδειας κύησης. Δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί καθώς δεν υπήρχε αίτηση ενδιαφερομένου για το νοσοκομείο μας στον πίνακα επικουρικών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
Έτσι για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας η διοίκηση αιτήθηκε στα μέσα Ιουλίου από το υπουργείο υγείας την πρόσληψη φαρμακοποιού με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Μετά την έγκριση που δόθηκε προ 15ημέρου από το υπουργείο υγείας, το νοσοκομείο προχώρησε τάχιστα σε διαγωνισμό με κριτήρια βαθμολογίας όπως αυτά του ΑΣΕΠ και προχώρησε σήμερα, μετά και το πέρας της ημερομηνίας τυχόν ενστάσεων στην πρόσληψη του πρώτου επιλεγέντα από την επιτροπή αξιολόγησης»
.