Παρασκευή & 13 συνεδριάζει το Περιφερειακό συμβούλιο

Παρασκευή & 13 συνεδριάζει το Περιφερειακό συμβούλιο

Έξι θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη

12
Σεπτεμβρίου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Συνεδριάζει εκτάκτως -με τηλεδιάσκεψη- το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, αύριο Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου στις 15:00, με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΙΝ έτους 2019.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαραπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός και νομιμοποίηση εκπρόσωπων σχετικά για τις τραπεζικές συναλλαγές των που θα ενεργούνται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ.Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός μελών Περιφερειακού Συμβουλίου, για τη συγκρότηση νέου Σ.Ο.Π.Π. ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Ι.Ν.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθμ.20 Γ.Κ.Λ. για τον καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 5ο: Ένταξη της περιουσίας της Π.Ι.Ν. στο κτηματολόγιο. Τρέχουσα κατάσταση στις Π.Ε.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής με αντικείμενο την Τουριστική Πολιτική στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.