Παρασκευή 12.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Διήμερη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ι.Ν με 22 θέματα και 16 επερωτήσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
20 Μαΐου 2024 / 10:29

Σε τοπικό επίπεδο, η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», Αλεξάνδρα Μπαλού φέρνει ως επερώτηση τα ανοιχτά ζητήματα στην περιοχή του Ποταμού

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει το προσεχές Σαββατοκύριακο 25 και 26 Μαΐου στην Κέρκυρα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων. Συνολικά 22 θέματα και 16 επερωτήσεις θα απασχολήσουν την διήμερη τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητας Κέρκυρας (πρώην Νομαρχία –Σπύρου Σαμάρα 13).  

Σε τοπικό επίπεδο, η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», Αλεξάνδρα Μπαλού φέρνει ως επερώτηση τα ανοιχτά ζητήματα στην περιοχή του Ποταμού.

Ημερήσια διάταξη Σαββάτου 

 Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167 – 169 του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., στην  αίθουσα  συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας – (πρώην Νομαρχία –Σπύρου Σαμάρα 13), προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ιωάννη Τρεπεκλή.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας στην Λευκάδα.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιο Δυνατά! Κάθε Νησί Ψηλά», κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: ΄Εργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, πλέον στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην συνέχεια στο ΕΣΠΑ 2021-2027 που αφορούν στην αναβάθμιση του υδρευτικού δικτύου στην Ζάκυνθο, συγκεκριμένα στην οδό Φιλικών και στα χωριά Γύρι, Λούχα κλπ, ευρίσκονται σε πλήρη παύση εργασιών, προκαλώντας μάλιστα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιο Δυνατά! Κάθε Νησί Ψηλά», κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Η μη χρηματοδότηση της μετακίνησης των αθλητικών σωματείων, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την συμμετοχή τους  στους αγώνες.  

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Ο δρόμος διαφυγής του Ναυαγίου σε νέες περιπέτειες; 

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: ΠΟΤΑΜΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Η εγκατάλειψη και η υποβάθμιση στην περιοχή του Ποταμού Κέρκυρας, συνεχίζεται παρά τα μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις κυβερνήσεων και Περιφερειαρχών. Θα γίνουν επιτέλους έργα προστασίας και βελτίωσης της ζωής των κατοίκων;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Μελέτη και έργα για την Αντιπλημμυρική & Αντιπυρική Προστασία της Ιθάκης: Ποια είναι η εξέλιξη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν και του Υπουργείου Κλιματικής    Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας που έχει την ευθύνη υλοποίησης της μελέτης;  Πότε πρόκειται να υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

             

 ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Κίνητρα προσέλκυσης υγειονομικού προσωπικού στα νησιά μας:

- Τι προτίθεστε να πράξετε για να καταστήσετε τα νοσοκομεία των νησιών μας πιο ανταγωνιστικά σε σχέση με άλλα νοσοκομεία άγονων, απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών; (πχ Φιλιατών, Καλαμάτας κ.α.) 

- Προτίθεστε να διεκδικήσετε να επεκταθεί η δυνατότητα παροχής επιδόματος σίτισης και στέγασης σε όλο το υγειονομικό προσωπικό άγονων περιοχών;

 Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο», κ. Μαρία Δρυ.

 

 ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Πλωτή γέφυρα Αγ. Μαύρας Λευκάδας: 

- Για πότε έχει δρομολογηθεί η επιβεβλημένη συντήρηση της γέφυρας και πώς θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη σύνδεση της Λευκάδας με την στεριά;

- Πώς θα αντιμετωπίσετε την τρομακτική και οριακή υποστελέχωση ως προς την ομαλή λειτουργία της γέφυρας  για τις βάρδιες που απαιτούνται για να μπορεί να λειτουργεί 24/7;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο», κ. Μαρία Δρυ.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 19ης/27-6-2023, 20ης/15-06-2023, 21ης/30-06-2023 και 22ης /01-07-2023 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Εισηγήτρια: H Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Επικύρωση πρακτικών της 1ης/11-03-2024 ειδικής συνεδρίασης Λογοδοσίας  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Εισηγήτρια: H Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 3ο: 4η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τροποποιήσεις κατανομών υποέργων πράξεων ενταγμένων στο ΠΠΑ Ιονίων Νήσων. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού, κ. Γεώργιος   Μάμαλος. Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

 

ΘΕΜΑ 4ο: 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Εμπορίου, κ. Σάββας Κουλούρης.Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

 

ΘΕΜΑ 5ο: 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Εμπορίου, κ. Σάββας Κουλούρης. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Α΄ Τρίμηνο Οικονομικού έτους 2024. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Εμπορίου, κ. Σάββας Κουλούρης. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Εισήγηση για εξαίρεση Ειδικών Συμβούλων και Επιστημονικών Συνεργατών του   Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών Ιονίων Νήσων από τον περιορισμό άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος. Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΟΠΙΝ) σχετ. απόφαση 63-9/22-03-2024 (ΨΛΚΛ7ΛΕ-Ν0Σ) Περιφερειακού Συμβουλίου.Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

 

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ΗΣ Ε.Ο. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΕΣΤΙ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ 36.609,87€ (με το Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΚΑΠ, Ειδικός Φορέας: 03 071, ΚΑΕ 9762.03.023.001.001. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού, κ. Γεώργιος   Μάμαλος.

 

Ημερήσια διάταξη Κυριακής 

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167 – 169 του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σας καλούμε σε   συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., στην  αίθουσα  συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας – (πρώην Νομαρχία –Σπύρου Σαμάρα 13), προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ιωάννη Τρεπεκλή.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  1η:  Η άδεια λειτουργίας του Οίκου Ευγηρίας στο Αργοστόλι είναι σε εκκρεμότητα από την Περιφέρεια. Τί ακριβώς πρόβλημα υπάρχει, δεδομένου ότι τα τροφεία από τον ΕΟΠΥΥ δεν καταβάλλονται; 

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιο Δυνατά! Κάθε Νησί Ψηλά», κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  2η: Το έργο της γέφυρας του Χειμωνικού στη Βόρεια Κεφαλονιά, ολοκληρώνεται ή όχι; 

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιο Δυνατά! Κάθε Νησί Ψηλά», κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  3η: Γήπεδο Κοντοκαλίου : και το «γεφύρι της ΄Αρτας» πιο γρήγορα τελείωσε.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Η υποστελέχωση του Λιμεναρχείου Ζακύνθου παράγει υπερεργασία και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια .

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

         

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  5η: ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Στη δίνη της «διακοπής εργασιών» τα παρακάτω έργα στην Π.Ε. Ζακύνθου, λόγω μη πληρωμής των εταιρειών αναδόχων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 

·        28.02.2024 : Έργο αποκατάστασης Βατότητας 7ης Ε.Ο. Ρίζας.

·        22.03.2024 : Έργο Τοιχία Αντιστήριξης  15ης Ε.Ο. Κρυονέρι Ζακύνθου.

·        22.04.2024 : Έργο Συντήρηση & Βελτίωση 11ης Ε.Ο. Ζακύνθου-Αλυκών & παρακείμενων Ε.Ο.

·        22.04.2024 : Έργο Καθαρισμός πεζοδρομίων & κρασπέδων Ο.Δ. Π.Ε. Ζακύνθου.

Ποια η εξέλιξη της πορείας υλοποίησης των  παραπάνω έργων;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα   Μπαλού.

          

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: ΛΕΥΚΑΔΑ: Γιατί ακυρώθηκε το έργο «Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Κτιρίου Πολυχώρου και Σύνδεση με Όμορο Οικόπεδο για Πολιτιστικές, Εκπαιδευτικές, Κοινωνικές Δράσεις»  προϋπολογισμού 500.000 στην πόλη της Λευκάδας (απόφαση της Π.Ε. στις 14.05.2024). Ποιές  οι προθέσεις σας  για την υλοποίηση αυτού του έργου;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα   Μπαλού.

                                                                                                              

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Επαρχιακός δρόμος Αλυκές - Ξύγκια Ζακύνθου: Ολημερίς τον χτίζανε...το βράδυ γκρεμιζόταν". Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο», κ. Μαρία Δρυ.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Εργοστάσιο διαλογής απορριμμάτων Ζακύνθου (ΛΙΒΑΣ): 

- Τι μέτρα θα λάβετε προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή του εργοστασίου; 

- Από ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο θα υλοποιηθεί η κατασκευή του εργοστασίου; 

- Μπορεί αυτή η παρωχημένης τεχνολογίας ΜΕΑ να προσαρμοστεί στις οδηγίες του ΕΣΔΑ 2020-2030 για την κυκλική οικονομία;  

- Τι θα κάνετε με το CLO που αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει μεγάλη έκταση στο χώρο των εγκαταστάσεων του Λίβα; Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο», κ. Μαρία Δρυ.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλληνίας για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού εκ μέρους της  Π.Ε. Κεφαλληνίας για την επίβλεψη υλοποίησης μελέτης στο Δήμο Σάμης.Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

 

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση σχεδίου και όρων 1ης Τροποποιητικής  Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ ΠΙΝ-Π.Ε. Κεφαλληνίας & Δήμου Αργοστολίου με τίτλο :«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Π.Δ. 242/1996 » & ανάκληση της αριθμ. 81-9/23-03-2023 (ΑΔΑ:ΨΙΘ57ΛΕ-ΡΟΤ) όμοιας Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

 

ΘΕΜΑ  3ο: ΄Εκφραση άποψης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το έργο «ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΥΧΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», Π.Ε. Λευκάδας, Περιφερείας Ιονίων Νήσων. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

 

ΘΕΜΑ  4ο:  3η Τροποποίηση – Συμπλήρωση Προγραμματισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έτους 2024.Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Χρήστος Άνθης.

 

ΘΕΜΑ  5ο:  Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Χρήστος Άνθης.

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Χρήστος Άνθης.

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Χρήστος Άνθης.

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Χρήστος Άνθης.

 

ΘΕΜΑ 9ο: 3η Τροποποίηση – Συμπλήρωση Προγραμματισμού Αθλητικών Εκδηλώσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έτους 2024. Εισηγητής: Ο Θεμ. Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

 

ΘΕΜΑ  10ο:  Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

 

ΘΕΜΑ  11ο:  Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

 

ΘΕΜΑ  12ο:  Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

 

ΘΕΜΑ  13ο:  Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

 

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ