Μόνον κατόπιν παραχώρησης του ΔΟΠΑΠ η χρήση γηπέδων

Μόνον κατόπιν παραχώρησης του ΔΟΠΑΠ η χρήση γηπέδων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με την υπογραφή συμφωνητικού παραχώρησης, θα επιτρέπεται η χρήση των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Γήπεδα, χώροι άθλησης κλπ) για την περίοδο 2019-2020.

09
Aυγούστου / 2019

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ Νίκος Κορακιανίτης, επιτρέπεται μόνο κατόπιν παραχώρησης τους και υπογραφής σχετικού συμφωνητικού. 
Άνευ αποφάσεως παραχώρησης και σχετικού συμφωνητικού, δεν επιτρέπεται η χρήση των χώρων αυτών.
Αιτήματα παραχώρησης μπορούν να υποβάλλονται στη γραμματεία του Οργανισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη δ/νση [email protected] ή να αποστέλλονται στο fax 2661047837.