Επείγουσα έκκληση για βοήθεια από τα «πράσινα σημεία» της Κέρκυρας

Επείγουσα έκκληση για βοήθεια από τα «πράσινα σημεία» της Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Οι εθελοντές που λειτουργούν τα πράσινα σημεία της Κέρκυρας χρειάζονται επειγόντως δωρεές λευκών οικοδομικών σάκων.

21
Ιουλίου / 2019

Τα κέντρα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών δεν λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη και λειτουργούν 91 βάρδιες εβδομαδιαίως συγκεντρώνοντας το πλαστικό, το χαρτί, το μέταλλο και το γυαλί. Αυτά τα υλικά συλλέγονται και μεταφέρονται σε λευκούς σάκους οικοδομικών υλικών.
 

Λόγω του μεγάλου όγκου των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται, τα «πράσινα σημεία» είναι έχουν μεγάλη ανάγκη αυτούς τους σάκους. Εάν κάποια επιχείρηση ή οργανισμός θα ήθελε να βοηθήσει με δωρεά σάκων, παρακαλείστε να τα μεταφέρετε στο πλησιέστερο Πράσινο Σημείο (μπορεί να εντοπιστεί χρησιμοποιώντας www.recyclecorfu.com) ή να επικοινωνήσετε με το Facebook Group Lets do this, Corfu. Email επικοινωνίας [email protected]
Χωρίς αυτό το είδος σάκων τα κέντρα ανακύκλωσης δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. 
Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν δωρεά σάκων, ή ακόμα και ένα μικρό ποσό από €5 που είναι το κόστος κάθε τέτοιου σάκου.