ΕΣΥ & Ε.Σ.Υ. στην Κέρκυρα: Η τριετής προσπάθεια ανάκαμψης του Νοσοκομείου

ΕΣΥ & Ε.Σ.Υ. στην Κέρκυρα: Η τριετής προσπάθεια ανάκαμψης του Νοσοκομείου

Γράφει ο Πέτρος Κωσταγιόλας, Επίκ. Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστήμιο

08
Ιουνίου / 2019

Πριν προχωρήσουμε στη σύντομη ανάλυση για την εν θέματι αναφερόμενη τριετή προσπάθεια ανάκαμψης του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας εκ μέρους της παρούσας Διοίκησης του κ. Φοίβου Κακαβίτσα, είναι απαραίτητο να θέσουμε το ευρύτερο πλαίσιο και να δοθούν κάποια στοιχεία για την αφετηρία αυτής της προσπάθειας.
Το δημοσιονομικό πλαίσιο και οι μνημονιακές πολιτικές λιτότητας
Αναρωτιέμαι εάν ξεχνάμε τις μέχρι το 2015 κυρίαρχες υγειονομικές πολιτικές, σε τοπικό αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο, και τις συνέπειές τους:
Οι μνημονιακές πολιτικές στον υγειονομικό τομέα στην Ελλάδα χαρακτηρίστηκαν από την εφαρμογή περιοριστικών πολιτικών με άξονα την υποχρηματοδότηση του συστήματος υγείας και την μετακύλιση του κόστους προς τις ιδιωτικές δαπάνες. Συνολικά, υποβαθμίστηκε το συνολικό επίπεδο ποιότητας φροντίδας υγείας, προσβασιμότητας και ασφάλειας, με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες στις υγειονομικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης επλήγη σημαντικά και οι υγειονομικές μονάδες λειτουργούν υπό το καθεστώς μιας μόνιμα εγκατεστημένης έλλειψης πόρων.
Πέραν και συν αυτών, οι προϋπάρχουσες ξεπερασμένες αντιλήψεις, κουλτούρα και οργανωσιακές παθογένειες του υγειονομικού συστήματος, ανεξάρτητα της κρίσης, δημιούργησαν (και δημιουργούν) ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στις διοικήσεις των μονάδων υγείας. Τα ανωτέρω, εν πολλοίς, αφορούν σε όλη την επικράτεια, με τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιοτυπίες που επιμέρους νοσοκομεία παρουσιάζουν.
Οι επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στο επίπεδο υγείας
Η οικονομική κρίση σταδιακά επέδρασε αρνητικά στην υγεία των πολιτών, αυξάνοντας δείκτες επιδημιολογικούς, ψυχικής υγείας και θνησιμότητας, ιδιαίτερα στους οικονομικά ασθενέστερους ή/και στα ευπαθή τμήματα της κοινωνίας μας. Η οικονομική κρίση επέτεινε τις ανισότητες στην πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας, και οδήγησε σε μια αυτοκαταστροφική απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη χώρα μας, εκ μέρους μεγάλης μερίδας των πολιτών, προς όφελος του ιδιωτικού τομέα.
Η προσπάθεια της τελευταίας τριετίας … το Ε.Σ.Υ. (για Ε)ΜΑΣ
Το Δημόσιο Νοσοκομείο αποτελεί βασική υγειονομική μονάδα παρέχοντας αδιάλειπτα υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης προς τους μόνιμους κατοίκους και προς τους επισκέπτες. Το Νοσοκομείο είχε βάναυσα πληγεί από τις παραπάνω μνημονιακές πολιτικές επιλογές αλλά και από προβληματικές επιλογές κατά τη διαχείρισή του μέχρι το 2015. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας έλαβε χώρα μια δυσεπίτευκτη προσπάθεια διατήρησης και βελτίωσης του επιπέδου παροχής υγειονομικών υπηρεσιών. Είναι αξιοσημείωτο αλλά αξίζει να αναφερθούν από την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητή κ. Φοίβου Κακαβίτσα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

- Προσλήψεις ειδικευμένων ιατρών, μονίμων και επικουρικών.
- Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών με εξωραϊσμό του χώρου, εκσυγχρονισμό των υποδομών και αναδιαμόρφωση τρόπου πρόσβασης (διαλογή ασθενών, ελεγχόμενη είσοδος, χώρος βραχείας νοσηλείας κ.ά.).
- Ανάπτυξη νέου Οργανισμού Νοσοκομείου με τη δημιουργία νέων μονάδων και τμημάτων.
- Βελτίωση της διαθεσιμότητας και της λειτουργίας του εξοπλισμού στον απεικονιστικό τομέα (αξονικός και μαγνητικός τομογράφος)
- Λειτουργία καρδιολογικού υπέρηχου, ψηφιακού μαστογράφου κ.ά.
- Διαμόρφωση Βιβλιοθήκης στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου καθώς και αναδιάταξη της λειτουργίας του Αρχείου Φακέλων Ασθενών.
- Εξοικονόμηση πόρων με την αξιοποίηση ιδιόκτητων χώρων
- Λειτουργία συστήματος μετάδοσης ακτινολογικών εικόνων στους υπολογιστές του Νοσοκομείου (PACS)
- Συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων ιατρονοσηλευτικών υποδομών, αλλά και λοιπών υποδομών.
- Δικαίωση του ΓΝ Κέρκυρας για τις προσλήψεις καθαριστριών με ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Τα παραπάνω αποτελούν μια ενδεικτική επισκόπηση μέρους των πεπραγμένων της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για την τριετία. Παράλληλα, είναι αξιοσημείωτο ότι η οικονομική εικόνα του Νοσοκομείου είναι καλύτερη από ότι ήταν τις τελευταίες δεκαετίες. Πολλές από τις παραπάνω προσπάθειες βρίσκονται σε αρχικά επίπεδα διαθεσιμότητας και λειτουργίας, και σταδιακά αναπτύσσονται οι όροι πλήρους αξιοποίησής τους προς όφελος όλων ημών, που ερχόμαστε σε επαφή με το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.
ΕΜΕΙΣ για το Ε.Σ.Υ.
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας καλείται διαχρονικά να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως κοινωνικός και οικονομικός μοχλός ανάπτυξης, αλλά και ποιότητας ζωής σε τοπικό επίπεδο. Το Δημόσιο Νοσοκομείο με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα σταδιακά μειώνει την ιατρική μετανάστευση των κατοίκων της Κέρκυρας για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, και αναβαθμίζει το επίπεδο υπηρεσιών υγείας προς ειδικές κατηγορίες χρονίως πασχόντων.
Με θαρραλέο αλλά και επιστημονικά ελεγμένο τρόπο διαμορφώθηκε μια κουλτούρα προάσπισης της αξίας του Ε.Σ.Υ. με αφετηρία το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προς την τοπική κοινωνία και τους φορείς της. Η στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και γενικότερα του Δημοσίου υγειονομικού συστήματος είναι προς το συμφέρον των πολιτών και των επισκεπτών της Κέρκυρας.
Παρά τις ελλείψεις και τα προβλήματα, πρέπει να ενθαρρύνουμε αποδίδοντας τα τω δικαίω στη Διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και όσους/όσες εργαζόμενους/ες, ιατρούς, νοσηλευτές/νοσηλεύτριες, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, συνέδραμαν στα παραπάνω, υπό αντίξοες συνθήκες.
 
Πέτρος Κωσταγιόλας
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής «Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Πληροφόρησης», ΤΑΒΜ – Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Συντονιστής Θεματικής Ενότητας ΔΜΥ50, Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο