Τρίτη 12.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Σε λειτουργική χρήση 120 χλμ της Ε.Ο. Κόρινθος - Πάτρα

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
22 Μαρτίου 2017 / 11:30

ΠΑΤΡΑ. Την ολοκλήρωση των έργων κατασκευής του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί καθώς και των εργασιών της Ολυμπίας Οδού, εντός των χρονοδιαγραμμάτων, με την εξαίρεση συγκεκριμένων τμημάτων που θα παραδοθούν στα τέλη Αυγούστου πιστοποιούν δύο αποφάσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 
Για την Ολυμπία Οδό αναφέρεται στην απόφαση πως η πρόσθετη δημόσια δαπάνη που είχε ενταχθεί στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, ανέρχονταν σε 238.481.761 ευρώ. Επισημαίνεται πως «ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο της Πράξης όπως αυτό αποτυπώνεται στην απόφαση ένταξης και επαληθεύεται η υλοποίηση των παραδοτέων της» αλλά με μια παρατήρηση σε σχέση με τα συμφωνηθέντα μεταξύ της κυβέρνησης και της κατασκευαστικής κοινοπραξίας.
Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, «εκτιμά ότι την 31-03-2017 θα έχουν αποδοθεί σε λειτουργική χρήση τα 120 χλμ του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Πάτρα όπως προβλέπεται στην από 25/7/2016 Συμφωνία για την Έγκαιρη Ολοκλήρωση του Έργου με εξαίρεση 1 χλμ στη θέση Καμάρι. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της από 25/7/2016 Συμφωνίας, η πλήρης ολοκλήρωση των εργασιών της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών (Τ1) της Σύμβασης Παραχώρησης θα έχει επιτευχθεί μέχρι 31/8/2017».
Η καθυστέρηση στην παράδοση του ενός χιλιομέτρου στο Καμάρι συνδέεται με «καθυστερημένη σε σχέση με τη Συμφωνία αποδέσμευσης του χώρου εκτέλεσης του έργου από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Υπενθυμίζεται πως με βάση τη συμφωνία και κάποια άλλα τμήματα (στα Αραχωβίτικα, ο κόμβος Ρίου, κ.λπ.) θα παραδοθούν πλήρως μέχρι τις 31 Αυγούστου.
Για το έργο παραχώρησης «Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του έργου «Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός - Κλειδί»», (πρόσθετης) δημοσίας δαπάνης 375.446.829 ευρώ αναφέρεται πως «ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο» και πως «ο Ανεξάρτητος Μηχανικός γνωστοποιεί ότι το νέο τμήμα Ευαγγελισμός - Σκοτίνα έχει ολοκληρωθεί στις 28/2/2017 και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προαναφερθέν έγγραφο, θα μπορεί να δοθεί στην κυκλοφορία στις 31/3/2017. Θα υπολείπονται μικρής έκτασης εργασίες στον αυτοκινητόδρομο και η εκτέλεση των εργασιών επί της υφιστάμενης εθνικής οδού, που αποτελούν επίσης τμήμα της Σύμβασης Παραχώρησης, και οι οποίες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της από 17/1/2017 Συμφωνίας θα έχουν πλήρως ολοκληρωθεί μέχρι 31/8/2017».
Στην απόφαση προστίθεται πως «ο Δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφασης ένταξης της Πράξης και συμμορφώθηκε σε τυχόν συστάσεις ελέγχων / επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα».
Σήμερα «εκκρεμεί η αποπληρωμή κατά μέγιστο ποσού 26.052.726 ευρώ (ο ακριβής προσδιορισμός του ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του ύψους του clawback), εκ των οποίων είναι ήδη κατανεμημένα 4.918.860 ευρώ».