Σάββατο 20.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Πράσινες Γωνίες και Ανακύκλωση με αριθμούς στο ΔΒΚ (Δήμο Βόρειας Κέρκυρας) . Περίοδος 2019-2022

Θεόδωρος Βώρος
06 Απριλίου 2023 / 20:16

Του Θεόδωρου Βώρου, Οικονομολόγου Στατιστικού MSc

Πράσινες Γωνίες και Ανακύκλωση με αριθμούς στο ΔΒΚ (Δήμο Βόρειας Κέρκυρας) . Περίοδος  2019-2022.
Ο ΔΒΚ, δημοφιλής νησιωτικός προορισμός, έχει έκταση 193,1τ.μ. και πληθυσμό 17.455 μόνιμους κατοίκους (απογραφή 2021). Παράγονται ετησίως 10-14 χιλ τόνοι ΑΣΑ (Αστικών Στερεών Αποβλήτων). Ο κλάδος του τουρισμού εκτιμάται ότι συνεισφέρει κατά 40%-45% στη συνολική παραγωγή ΑΣΑ .   
                                                                                                                                                                

Το καινοτόμο κοινωνικό φαινόμενο Πράσινες Γωνίες στην Κέρκυρα πρωτοεμφανίζεται τον Μάρτιο’2018, αποκλειστικά από εθελοντικές πρωτοβουλίες, μέσα στο απόγειο της κρίσης  στη διαχείριση αποβλήτων. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους, συλλέχθηκαν 1000 τόνοι υψηλής καθαρότητας ανακυκλώσιμων, που αντιστοιχεί στο 30% της ποσότητας που ανέκτησε ο τότε ενιαίος δήμος με όλο το μηχανισμό και την υλικοτεχνική του υποδομή.

Ο ΔΒΚ  αγκαλιάζει το φαινόμενο, το εντάσσει στον στρατηγικό σχεδιασμό. Από μόλις 6 το 2019 , σήμερα λειτουργούν 160+1 πράσινες γωνίες  των τεσσάρων ρευμάτων και άνω, καλύπτοντας όλες τις κοινότητες του δήμου (94 στις κοινότητες, 13 σε δομές, 24 σε ξενοδοχεία, 29 σε σχολεία). Το προσεχές διάστημα θα προστεθούν στο δίκτυο άλλες 40. Η αποκομιδή ανακυκλώσιμων γίνεται με ειδικά απορριμματοφόρα του δήμου, για  χαρτί , πλαστικά και  γυαλί, με προορισμό το ΚΔΑΥ Κέρκυρας.


Αποτελέσματα εφαρμογής του μοντέλου πράσινων γωνιών ανακύκλωσης :
  • Ο ΔΒΚ επενδύει στη χωριστή συλλογή. Εντός δύο ετών, με ελάχιστους πόρους, από 0% το 2019, πετυχαίνει καθαρή ανακύκλωση  4,8% το 2020, 10,3% το 2021, από τις καλύτερες επιδόσεις πανελλαδικώς. Να σημειωθεί ότι οι ελληνικοί δήμοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία  κινούνται στην περιοχή  του 5% , δουλεύοντας με το σύστημα του μπλε κάδου και μάλιστα με ανοιχτό καπάκι. Το 2022 , όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, η μεγάλη αύξηση +31,3% της παραγωγής σύμμεικτων  αντισταθμίζει την αύξηση +38,6% στη συλλογή ανακυκλώσιμων , καταγράφοντας 10,9% ποσοστό ανακύκλωσης. Το σύνολο των παραγόμενων ΑΣΑ για το 2022 σημειώνει +32,1% σε σχέση με το 2021 και +29,3% σε σύγκριση με το 2019, που ήταν έτος ρεκόρ για τις αφίξεις τουριστών.
 
  •  Η καθαρότητα των προδιαλεγμένων υλικών υπερβαίνει το 99%. Το υπόλειμμα διαλογής τους σε χωριστή παρτίδα είναι μέχρι 1% σύμφωνα με βεβαίωση ΚΔΑΥ Κέρκυρας, ενώ  σε όλα τα ΚΔΑΥ πανελλαδικώς ξεπερνά το  50% (55%-65% σε ΚΔΑΥ Κέρκυρας)
 
  • Η συλλογή ανακυκλώσιμων του δήμου το 2021 (864 τόνοι) σε σύγκριση με 2020 (342 τόνοι) σημειώνει αύξηση +152,7%   (+169,8% εάν συμπεριληφθεί και η ΚοινΣΕπ). (Διάγραμμα 1)
 
  • Το 2022 ο ΔΒΚ στη συλλογή ανακυκλώσιμων επιτυγχάνει
α)+47% (1.271 τόνοι το 2022, έναντι 864 το 2021) 

β)+38,6% συνολικά μαζί με ΚοινΣΕπ (1.486 τόνοι το 2022, έναντι 1072 το 2021),
 
γ)+94,5% στη συλλογή πλαστικών (226 τόνοι, εκ των οποίων 64,4%
PET, έναντι 116 το 2021) λόγω  επέκτασης  δικτύου  πράσινων γωνιών , και  +77,6% συνολικά μαζί με ΚοινΣΕπ (279 τόνοι το 2022, έναντι 157 το 2021)  
 
δ)+74,2% στη συλλογή γυαλιού (543 τόνοι το 2022,  έναντι 312 το 2021) ,που αποτελεί ισχυρή ένδειξη της μεγάλης αποτελεσματικότητας του συστήματος συλλογής πόρτα-πόρτα, η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε τον Μάιο’2022.

 
- Η παραγωγή αποβλήτων παρουσιάζει έντονη εποχικότητα. Κατά τη θερινή περίοδο οι παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ τριπλασιάζονται και τετραπλασιάζονται. (Διάγραμμα 2)
 

- Σύνθεση ανακυκλώσιμων :  χαρτί 37,4%, πλαστικά 18,7%, μέταλλα 6,5%, γυαλί 36,5%, ρούχα και λοιπά ΣΕΔ (ΑΦΗΣ, μελανοταινίες, τηγανέλαια κλπ) 0,8%.
 

- Το 2022 ο δήμος συνεισφέρει 85,5% και η ΚοινΣΕπ 14,5% στη συνολική συλλογή ανακυκλώσιμων .
 
- Κάλυψη εθνικών στόχων ανακύκλωσης ΕΣΔΑ 2025 :  α) σε χαρτί: κάλυψη κατά 36% β) σε πλαστικά: 32% γ) σε μέταλλα: 32% δ) σε γυαλί : 206% (υπερκάλυψη στόχου λόγω εφαρμογής συλλογής πόρτα-πόρτα) ε) οργανικά 0% (παραλαμβάνονται άμεσα 1250 καφέ κάδοι και 2 απορριμματοφόρα για να ξεκινήσει εντός των επόμενων μηνών η χωριστή συλλογή τους)  στ) λοιπά : 0%

 
  • Δείκτες 2022 Διαχείρισης Αποβλήτων :  
α) Παραγωγή ΑΣΑ=781,9kg/κάτοικο,  
β) Συλλογή Ανακυκλώσιμων= 85,1kg/κάτοικο,                        
γ) Ανάκτηση =84,7kg/κάτοικο,
δ)  Ανάκτηση Συσκευασιών = 73,5kg/κάτοικο ,                                                 
ε)  Δείκτης Περιβαλλοντικής Όχλησης =70,7τόνοι ΑΣΑ/km2,
στ) Δείκτης Ταφής = 697,1kg/κάτοικο          
 ζ) Παραγωγή ΑΣΑ (tn/εκατ. € ΑΕΠ)=42,1 tn/εκατ € ΑΕΠ.
 
Μερικά από τα οφέλη που προκύπτουν από κάθε τόνο ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών:
  • Εξοικονόμηση σε κόστη μεταφοράς σύμμεικτων αποβλήτων , τέλη εισόδου και ταφής σε ΧΥΤΑ Παλαίρου (περίπου 200€/τόνος), και περιβαλλοντικό φόρο 800€/τόνος  για τις πλαστικές συσκευασίες που δεν θα ανακτηθούν (μετακύλιση  σε δήμους το 2023).
  •  Δυνατότητα επιστροφής 50% του τέλους ταφής με τη μορφή χρηματοδότησης δράσεων κυκλικής οικονομίας από το Πράσινο Ταμείο, συν επιπλέον 40% εφόσον επιτυγχάνονται ψηλά ποσοστά ανακύκλωσης.
  •  Επιδότηση ΕΕΑΑ έως 60€/τόνος για τις ανακτηθείσες ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας ( 73,5kg/κάτοικο>40kg/κάτοικο σε ΔΒΚ το 2022)
Η δημοσίευση μηνιαίων στοιχείων  της ανακύκλωσης συνεισφέρει στην αλλαγή κουλτούρας και στην επίτευξη ψηλών στόχων. Ο καλά ενημερωμένος πολίτης πολύ πιθανότερο να αποτελέσει μέρος της λύσης.
            
Βώρος Θεόδωρος Οικονομολόγος Στατιστικός MSc