Δευτέρα 22.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ερώτηση Αυλωνίτη για τεχνητή νοημοσύνη

Αλ. Αυλωνίτης
11 Μαρτίου 2023 / 22:03

Οι βουλευτές τόνισαν τα σημαντικά ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που εγείρει η ραγδαία και απότομη αύξηση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ερώτηση κατέθεσαν 33 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία του βουλευτή Κέρκυρας Αλ. Αυλωνίτη, για την ανάγκη δημιουργίας εξειδικευμένου νομικού πλαισίου προκειμένου η τεχνητή νοημοσύνη να αναπτυχθεί με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο.

Οι βουλευτές τόνισαν τα σημαντικά ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που εγείρει η ραγδαία και απότομη αύξηση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης (κίνδυνος απώλειας εργασιών, ασφάλεια δεδομένων, προβλήματα στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων επαγγελματιών και καλλιτεχνών) και ότι θα διασφαλιστεί ότι θα αναπτυχθεί σε πλαίσιο διαφάνειας και υπό τις κατάλληλες δεοντολογικές αρχές.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δικαιοσύνης

Θέμα: «Για τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου νομικού πλαισίου προκειμένου η τεχνητή νοημοσύνη να αναπτυχθεί με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο».

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια αναπτυσσόμενη τεχνολογία που επιτρέπει σε υπολογιστικά συστήματα να μιμούνται την ανθρώπινη σκέψη και συμπεριφορά. Χρησιμοποιείται ήδη σε πολλούς τομείς, όπως η ρομποτική, η αυτοκινητοβιομηχανία, η υγειονομική περίθαλψη, η διαχείριση των δεδομένων, οι τηλεπικοινωνίες και πολλοί άλλοι. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την απόδοση, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των εργασιών και ταυτόχρονα μπορεί να μειώσει το κόστος παραγωγής.

Ωστόσο, η ραγδαία και απότομη αύξηση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης εγείρει σημαντικά ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Πολλοί θεωρούν ότι θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας και θα επηρεάσει αρνητικά την κοινωνική ζωή και την ανθρώπινη επικοινωνία. Επίσης, η αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, παραβιάζοντας δεδομένα και καθιστώντας σημαντικό τον ρόλο της διαφάνειας και της επίβλεψης των συστημάτων της.

Επιπλέον, η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και των επαγγελματιών αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη είναι σε θέση να παράγει και να δημιουργεί νέα πονήματα (έργα, κείμενα, μουσική κτλ.), μαθαίνοντας, αντιγράφοντας και χρησιμοποιώντας κομμάτια από ήδη υφιστάμενα έργα. Δηλαδή, για την αναπαραγωγή και την εξέλιξη των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από τρίτους.

Γεννιέται, λοιπόν, ο προβληματισμός ότι δύνανται να καταπατηθούν κοινωνικά, εργασιακά, επαγγελματικά και πολλών άλλων ειδών δικαιώματα που με τόσο κόπο έχουν κατακτηθεί ανά τις δεκαετίες και τους αιώνες.

Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, απαιτείται η ανάπτυξη νομοθεσίας που θα διασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικότητας των ανθρώπων και θα περιορίζει την καταχρηστική χρήση των δεδομένων τους. Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι προστατευμένα και να απαιτούν την άδεια των κατόχων τους για τη χρήση τους, ενώ είναι αναγκαία η κατάρτιση εθνικών ηθικών κανόνων (Κώδικα Δεοντολογίας κτλ.) για την ανάπτυξη αυτού του τεχνολογικού τομέα με ασφάλεια και διαφάνεια.

Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα ώστε να συνεχίζει ο άνθρωπος να είναι σχετικός στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και για την αναδιαμόρφωση των εκπαιδευτικών συστημάτων, προκειμένου οι εργαζόμενοι του μέλλοντος να προετοιμαστούν για τις επόμενες θέσεις εργασίας, καθώς και τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναπτυχθεί με διαφάνεια και υπό τις κατάλληλες δεοντολογικές αρχές και ότι οι επιπτώσεις της θα μελετώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Αυτό θα εγγυάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναπτύσσεται με ασφάλεια και διαφάνεια και ότι οι προβληματισμοί της κοινωνίας θα λαμβάνονται υπόψη.

Συνολικά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της κοινωνίας, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστούν σωστά οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Η δημιουργία ενός εξειδικευμένου νομικού πλαισίου για την προστασία της κοινωνίας θα διασφαλίσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναπτύσσεται με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο.

Επειδή θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νομοθετικός σχεδιασμός, ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας μας να συνυπολογίζει την συνεχόμενη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Επειδή παρά την νομοθετική ρύθμιση για τις νέες τεχνολογίες, τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που έγινε δυνάμει του ν.4961/2022, χρειάζεται πολύ περαιτέρω εξειδίκευση, έρευνα και προσοχή για να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν για τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τα έννομα συμφέροντα των πολιτών.

Επειδή είναι σημαντική η υποστήριξη της καινοτομίας και η προαγωγή των βασικών ψηφιακών τεχνολογιών, προς όφελος των πολιτών, των επαγγελματιών και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων, των πνευματικών δικαιωμάτων των παραγωγών, των επαγγελματιών και των καλλιτεχνών.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Υπάρχει πρόθεση να δημιουργηθεί ένας νομοθετικός σχεδιασμός, ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας μας να συνυπολογίζει την συνεχόμενη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης;

2. Θα λάβουν πρωτοβουλία για την εμπόδιση της λογοκλοπής και για την προστασία των παραγωγών πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται ως δεδομένα για την περαιτέρω εκπαίδευση του αλγορίθμου της τεχνητής νοημοσύνης και για την παραγωγή αντίστοιχου υλικού, ώστε να μην καταπατώνται τα δικαιώματα τους;

3. Πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, για την προστασία της ιδιωτικότητας των πολιτών και των προσωπικών δεδομένων τους;

4. Θα τεθούν περαιτέρω ηθικά διλήμματα σχετικά με την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα, στο πανεπιστήμιο, στην οικογένεια, στους εργαζόμενους, στην δουλειά των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών, ώστε να μην καταπατηθούν δικαιώματα που με τόσο κόπο έχουν κατακτηθεί ανά τις δεκαετίες και τους αιώνες;

5. Υπάρχει πρόθεση να αναπτυχθούν εργαλεία για τον έλεγχο της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, ως αντίμετρα προστασίας του μοντέλου παραγωγής του αλγόριθμου της τεχνητής νοημοσύνης;