ΜέΡΑ25: Η πολιτική υγείας της ΝΔ κοροϊδεύει και τους ψηφοφόρους της!

ΜέΡΑ25: Η πολιτική υγείας της ΝΔ κοροϊδεύει και τους ψηφοφόρους της!

Ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 Κέρκυρας για την αλλαγή του Διοικητή του Νοσοκομείου:

09
Ιανουαρίου / 2023

Η πολιτική υγείας της Νέας Δημοκρατίας κοροϊδεύει και τους ψηφοφόρους της!

Η βελτίωση της απαράδεκτης κατάστασης στην οποία περιήλθε το νοσοκομείο Κέρκυρας, με την απόλυτη ευθύνη της ενθουσιώδους εφαρμογής των τεχνοφεουδαρχικών, μνημονιακών  και νεοφιλελεύθερων πολιτικών στοχεύσεων της Νέας Δημοκρατίας, οφείλει να έχει δύο σκέλη, ένα μεσομακροπρόθεσμο και οραματικό και ένα βραχυπρόθεσμο και πρακτικό. 

Ως προς το πρώτο σκέλος, η θέση μας είναι υπέρ της προγραμματικής ενίσχυσης του δημόσιου χαρακτήρα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας, με ισόρροπη  έμφαση στη λογοδοσία της διοίκησης προς τους ασθενείς προς τους εργαζόμενους και προς την τοπική κοινωνία.

Ως προς το δεύτερο σκέλος απαιτείται άμεση έμπρακτη εφαρμογή των οφελών της ένταξης στην υγειονομικά άγονη ζώνη, παράλληλα με την ρητή κατάργηση των αυταρχικών πολιτικών τύπου εντέλλεσθε και των αντιπιστημονικών και επικίνδυνων μετακινήσεων εργαζομένων.

Τέλος, για τους λάτρεις των αναλύσεων του κόστους, ας αναφερθεί ενδεικτικά ότι το κόστος της καθυστερημένης διάγνωσης πολλών παθήσεων ισοδυναμεί με χιλιάδες πρόσθετα ευρώ για τη θεραπεία και αποκατάσταση, ενώ το κόστος τριών αεροδιακομιδών ισοδυναμεί με το μισθό ενός νέου και  μόνιμου επιμελητή του ΕΣΥ.
Με βάση τα παραπάνω, η αντικατάσταση του διοικητή του Γ.Ν.Κ. κρίνεται (προεκλογικά και επικοινωνιακά) εντελώς ... "επιτυχημένη"!