Υποχρεωτική υγειονομική εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων εστίασης

Υποχρεωτική υγειονομική εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων εστίασης

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Εφόσον το απασχολούμενο προσωπικό και οι ιδιοκτήτες έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να διαθέτουν εκπαίδευση και πιστοποιητικό υγείας

02
Νοεμβρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07 σε συνδυασμό  με τη νέα Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 2718/8-10-2012) με ισχύ από 23 Οκτωβρίου 2012, δημιουργείται η υποχρέωση σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων και ποτών (ενδεικτικά: καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, κυλικεία, ζαχαροπλαστεία κ.λπ.), σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να εκπαιδευτεί σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας μέσω σχετικών και εγκεκριμένων από τον ΕΦΕΤ σεμιναρίων κατάρτισης/επιμόρφωσης.

Εφόσον το απασχολούμενο προσωπικό και οι ιδιοκτήτες έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να διαθέτουν εκπαίδευση και πιστοποιητικό υγείας (άρθρο 13, ΦΕΚ 2718/8-10-2012).

Η έλλειψη της πιστοποιημένης εκπαίδευσης εγείρει ζητήματα κυρώσεων για τις επιχειρήσεις σε ενδεχόμενους ελέγχους, οι οποίοι φαίνεται να έχουν ξεκινήσει στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ