Σάββατο 02.03.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Το πρόγραμμα διαλέξεων σύγχρονης φυσικής και εφαρμογών στην Αναγνωστική Εταιρεία

Σύγχρονη φυσική
27 Σεπτεμβρίου 2022 / 15:22
ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ

Οι τρεις διαλέξεις των κ.κ. Βούλγαρη, Σακελλαρίου και Δρακάτου θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου στο διάστημα από 19.00-21.00

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από το Θερινό Ινστιτούτο Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Βαρύτητας ανακοινώθηκαν οι εξής αλλαγές στο πρόγραμμα διαλέξεων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο της Αναγνωστικής Εταιρείας:

Οι τρεις διαλέξεις των κ.κ. Βούλγαρη, Σακελλαρίου και Δρακάτου θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου στο διάστημα από 19.00-21.00, ως εξής:  

- 19.00, θα μιλήσει ο Κερκυραίος κ. Νικόλαος Βούλγαρης, Καθηγητής Σεισμολογίας - Τεχνικής Σεισμολογίας - Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Αντιπρύτανης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα: Γεωφυσικές έρευνες στο Ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας: Μία πόρτα από το παρελθόν στο μέλλον.
- 19.40, θα μιλήσει ο κ. Δημήτριος Σακελλαρίου, Διευθυντής Ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ, με θέμα: Οι πιο όμορφες θάλασσες είναι αυτές που δεν έχουμε ερευνήσει ακόμη: Ιόνιο Πέλαγος.
- 20.20, θα μιλήσει ο κ. Γεώργιος Δρακάτος,  Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με θέμα: Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Κεφαλονιάς και Ιθάκης και ο ρόλος του στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Περιφέρεια Ιονίων.

Περιλήψεις των διαλέξεων και τα βιογραφικά των ομιλητών

Ν. Βούλγαρης: «Γεωφυσικές έρευνες στο Ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας: Μία πόρτα από το παρελθόν στο μέλλον».

Στο πλαίσιο της πράξης «Τηλέμαχος» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του ενότητας εργασίας «Μετρήσεις Απόκρισης Εδαφών και Κατάταξη Εδαφών κατά ΝΕΑΚ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Βούλγαρη, εκτελέστηκε επιφανειακή γεωφυσική έρευνα σε επιλεγμένες θέσεις του αστικού και περιαστικού ιστού και της πόλης της Κέρκυρας, προκειμένου να διερευνηθούν οι γεωτεχνικές παράμετροι των λιθολογικών σχηματισμών.
Ταυτόχρονα με τη δράση αυτή και σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων  Κέρκυρας, προέκυψε και εξελίχθηκε περιορισμένης έκτασης αρχαιολογική έρευνα. Σε τέσσερεις (4) θέσεις στο Παλαιό Φρούριο και σε μία (1) θέση στο Νέο Φρούριο, στον λιμένα Αλκινόου αρχαίας πόλης Κέρκυρας (οικόπεδο πρώην ιδιοκτησίας οικ. Κοκκοτού) και στο κτήμα Mon Repos, διεξήχθησαν επιφανειακές γεωφυσικές διασκοπήσεις με τις τεχνικές γεωραντάρ (Ground Penetration Radar – GRP) και γεωηλεκτρικής τομογραφίας (Electrical Resistivity Tomography – ERT), από τα αποτελέσματα των οποίων φαίνεται να αναδεικνύονται και συστηματικοί ή/και ανεξάρτητοι «στόχοι», αξιολογώντας τους ως υπόγειους χώρους, στοές, κ.ά. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι «στόχοι» που αναδείχθηκαν στο Παλαιό Φρούριο, στις θέσεις ‘Αγγλικό Νοσοκομείο’ και ‘Cavo d’ Isidoro’.
Τα αποτελέσματα της έρευνας, αποτελούν πλέον μία σοβαρή παρακαταθήκη για μία συστηματικά και επιστημονικά σχεδιασμένη γεωφυσική/αρχαιολογική έρευνα, με προτεραιότητα το Παλαιό Φρούριο (Αγγλικό νοσοκομείο και Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου) και την πλατεία Σπιανάδα, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων  Κέρκυρας.
 
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του Καθηγητή Νικολάου Βούλγαρη

Ο Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική από το University College London, του Ηνωμένου Βασιλείου και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Σεισμολογία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Από το 1996 είναι μέλος ΔΕΠ του Τομέα Γεωφυσικής & Γεωθερμίας του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Την περίοδο 2011-2013 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ενώ κατά την περίοδο 2013-2017 Πρόεδρος του Τμήματος για δύο θητείες. Επίσης,  κατά την περίοδο 2018 έως τον Αύγουστο του 2021 υπήρξε Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωφυσικής, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2021 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ. Μετά την εκλογή του στην θέση του Αντιπρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2019 έχει αναλάβει τους τομείς της Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ.
Η εκπαιδευτική του δραστηριότητα ως μέλος ΔΕΠ του ΕΚΠΑ περιλαμβάνει την διδασκαλία μαθημάτων και σεμιναρίων σε προπτυχιακό επίπεδο αλλά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντας. Έχει επιβλέψει σημαντικό αριθμό Διδακτορικών Διατριβών αλλά και Μεταπτυχιακών Διατριβών Ειδίκευσης και συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό αντίστοιχων εξεταστικών επιτροπών ετησίως.
Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, συμμετοχή σε πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια καθώς και πλήθος τεχνικών μελετών. Επίσης, είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ή/και Συντονιστής σε πολλά διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα και μελέτες. Συμμετέχει ενεργά στο συντονισμό των Κέντρων Αριστείας του ΕΚΠΑ που δραστηριοποιούνται σε ερευνητικούς τομείς αιχμής. Από το 2020 μέχρι σήμερα είναι Μέλος της ‘Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου’ του ΟΑΣΠ.
Τέλος, κατά την τριετία 2018 έως 2021 υπήρξε Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Σεισμολογικής Επιτροπής (ESC) θέση την οποία κατέχει εκ νέου για την περίοδο 2022 έως 2024.

Δ. Σακελλαρίου: «Οι πιο όμορφες θάλασσες είναι αυτές που δεν έχουμε ερευνήσει ακόμη: Ιόνιο Πέλαγος»

Το Ιόνιο Πέλαγος μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει με διάφορους τρόπους: Είναι ίσως η λιγότερη μελετημένη περιοχή των Ελληνικών Θαλασσών. Έχει πολύπλοκο ανάγλυφο πυθμένα με απότομες πλαγιές, υποθαλάσσια όρη και βαθιές λεκάνες, μεταξύ αυτών και την βαθύτερη λεκάνη της Μεσογείου, με βάθος 5.200 μέτρων περίπου. Είναι η πιο σεισμική περιοχή της Ευρώπης, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην σεισμικότητα του Ρήγματος της Κεφαλονιάς. Έχει πυκνή ναυσιπλοϊα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αποτελεί πεδίο ερευνών και πιθανής μελλοντικής εξόρυξης υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Φιλοξενεί μεγάλο αριθμό θαλάσσιων και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών. Έχει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και συγκεντρώνει πλήθος ανθρώπινων δραστηριοτήτων, από τους προϊστορικούς χρόνους, ιδιαίτερα στην παράκτια ζώνη.
Όλα τα παραπάνω, που συνυπάρχουν στο Ιόνιο σε μια ευαίσθητη ισορροπία, μαζί με τις προοπτικές για συστηματική και πολύπλευρη έρευνα του Ιόνιου Πελάγους με έμφαση στους θαλάσσιους γεω-κινδύνους και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, αποτελούν αντικείμενο της παρουσίασης.
 
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του Δρ Δημήτρη Σακελλαρίου

Ο Δρ Δημήτρης Σακελλαρίου είναι Γεωλόγος, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών.
Τα ερευνητικά του αντικείμενα επικεντρώνονται στην Τεκτονική Γεωλογία και την Θαλάσσια Γεωλογία και περιλαμβάνουν την χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα, των υποθαλάσσιων ρηγμάτων, κατολισθήσεων και ηφαιστείων καθώς και την κατανόηση των θαλάσσιων γεω-κινδύνων και των επιπτώσεων τους. Δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο της υποθαλάσσιας γεω-αρχαιολογίας με έμφαση αφενός στην χαρτογράφηση της βυθισμένης πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αρχαία ναυάγια και βυθισμένες αρχαιολογικές θέσεις, αφετέρου στην έρευνα και αναπαράσταση του βυθισμένου προϊστορικού ανάγλυφου.
Έχει συντονίσει και έχει συμμετάσχει σε δεκάδες εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, έχει διατελέσει αρχηγός αποστολής δεκάδων ερευνητικών πλόων στο Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος, την Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα και την Ερυθρά Θάλασσα και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 150 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του αφορούν στην έρευνα και κατανόηση των ενεργών τεκτονικών διεργασιών και της τεκτονικής παραμόρφωσης στις περιοχές του Ιόνιου, του Αιγαίου και του Ελληνικού Τόξου, καθώς και την αλληλεπίδραση των κλιματικών μεταβολών της στάθμης της θάλασσας και των μακροπρόθεσμων τεκτονικών κινήσεων με σκοπό την αναπαράσταση του βυθισμένου χερσαίου ανάγλυφου.
 
Γ. Δρακάτος: «Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Κεφαλονιάς και Ιθάκης και ο ρόλος του στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Περιφέρεια Ιονίων»

Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί ερμηνεία της ‘έννοιας’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ UNESCO, ως σύγχρονης περιβαλλοντικής κίνησης και προσπάθειας ολιστικής προστασίας του περιβάλλοντος. Ανάλυση της αξίας του Γεωπεριβάλλοντος και της Γεωποικιλότητας, ως απαραίτητων υποβάθρων για την ανάπτυξη και εξέλιξη της βιοποικιλότητας και του ανθρώπινου πολιτισμού. Ιδιαίτερη αναφορά και παρουσίαση του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Κεφαλληνίας και Ιθάκης, του πρώτου και μοναδικού προς το παρόν στην Περιφέρεια Ιονίων και του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Περιφέρεια Ιονίων.
 
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του Δρ. Γεωργίου Δρακάτου

Ο Δρ. Δρακάτος Γεώργιος γεννήθηκε στην Κεφαλληνία. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Σεισμολογία – Τεχνική Σεισμολογία από το International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, Tsukuba, Japan. Τέλος, απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα στη Σεισμολογία από το ΕΚΠΑ.
Από το 1984 έως το 2021 εργάστηκε στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενώ από το 2016-2020 διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Από το 2021 συνεχίζει να δραστηριοποιείται στο ΕΑΑ ως Ομότιμος Ερευνητής. Υπήρξε επανειλημμένα μέλος του Δ.Σ. του ΕΑΑ, ως εκλεγμένος εκπρόσωπος των Ερευνητών, μέλος /και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ι. και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Ερευνητών του ΕΑΑ. Από το 2010 μέχρι σήμερα είναι Μέλος της ‘Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου’ του ΟΑΣΠ. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει πολυάριθμες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια καθώς και πλήθος τεχνικών μελετών. Επίσης είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ή/και Συντονιστής σε πολλά διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα και μελέτες.
Παρουσιάζει έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα καθώς έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σε πολλές επιτροπές για την εκπόνηση και απόκτηση Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης και Διδακτορικής Διατριβής σε διάφορα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Από το 2018 διδάσκει το μάθημα της Σεισμολογίας στα πλαίσια του Δι-Ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ‘Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών’ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Το 2019 διορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου στην Κεφαλληνία. Είναι πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
Από το 2019 είναι μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ

Εργάζεται στις Εκδόσεις Ενημέρωση από το 1990 σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Ειδικεύεται στις δημόσιες σχέσεις, το ελεύθερο και το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.