Τετάρτη 04.10.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ζητούν παράταση για τις αιτήσεις μετεκπαίδευσης στον τουρισμό (video)

Ξενοδοχοϋπάλληλοι
25 Ιουλίου 2022 / 13:23

Πελάης: «Χωρίς το απαραίτητο προσωπικό η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων - Αμφίβολο αν θα καταφέρει να λειτουργήσει»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ενημέρωση για το άνοιγμα των αιτήσεων μετεκπαίδευσης για εργαζόμενους του Τουριστικού Κλάδου, έκανε σήμερα στο Εργατικό Κέντρο ο Πρόεδρος του Συνδικάτου Σταμάτης Πελάης. 
Ωστόσο επεσήμανε ότι και πέρσι έγινε προκήρυξη, αλλά το ΙΕΚ δεν λειτούργησε. Και δεν λειτούργησε γιατί ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων εδώ είναι "μπάχαλο"», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. 

«Προς τι λοιπόν ο κυβερνητικός βουλευτής κ. Γκίκας κομπάζει για τη λειτουργία της τμημάτων μετεκπαίδευσης; Ας φροντίσει να φέρει υπαλλήλους, να τη στελεχώσει με καθηγητές, να λύσει τα προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής για να λειτουργήσουν αυτές οι Σχολές.

Τι νομίζει; Βγαίνει στα Μέσα Ενημέρωσης και λέει «φέραμε σχολές, δημιουργήσαμε τμήματα και μάλιστα στην Βόρεια, Κεντρική και Νότια Κέρκυρα». Νομίζει ότι λειτούργησαν κιόλας;

Έχουν ευθύνη να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις και παράλληλα πρέπει να παραταθεί η προθεσμία. Είναι πολύ μικρή, οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία δεν παίρνουν καθόλου ρεπό για να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται και είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν να πιάσουν την προθεσμία. 

Τμήματα - δικαιολογητικά

Για την Κεντρική Κέρκυρα εγκρίθηκαν τα τμήματα Οροφοκομίας, Μαγειρικό, Επισιτιστικό.
Για την Βόρεια Κέρκυρα εγκρίθηκαν τα τμήματα Επισιτιστικό, Υποδοχή
Για την Νότια Κέρκυρα εγκρίθηκαν τα τμήματα Επισιτιστικό, Μαγειρικό .
 
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά  έως την  1Η Αυγούστου 2022  στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr, ενώ για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων θα υπάρχει μηχανισμός στήριξης του Συνδικάτου στο Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας.

Τα γενικά δικαιολογητικά είναι:
1. Ηλεκτρονική αίτηση.
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ενσήμων ή του Λογαριασμού Ασφαλισμένου του ΕΦΚΑ
5. Αναγγελία πρόσληψης. Για τον άνεργο, υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ
6.Πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης (επιπέδου Β2) της αγγλικής γλώσσας ή της γαλλικής, για την απαλλαγή απ τα μαθήματα ξένης γλώσσας .
6α. Όσοι  κατέχουν τίτλο σπουδών αλλοδαπής προσκομίζουν ευκρινές επικυρωμένο αντίγραφο.
6β. Επίσημη μετάφραση του τίτλου στην ελληνική γλώσσα.
6γ. Βεβαίωση ισοτιμίας.
6δ. Για υπηκόους κρατών-μελών εντός-εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β2.
6ε. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, τουλάχιστον, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.
 
Το Συνδικάτο Ξενοδοχοϋπαλλήλων τονίζει: «Συνάδελφοι επισπεύστε την συλλογή των δικαιολογητικών ώστε να μπορέσετε έγκαιρα να υποβάλλετε την σχετική αίτηση σας. Για κάθε λεπτομέρεια επικοινωνήστε στα τηλέφωνα : 26610 39312- 49146-6977995547-6980845102»

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ