Ωράριο μουσικής - Η αποτυχία της Δημοτικής Αρχής

Ωράριο μουσικής - Η αποτυχία της Δημοτικής Αρχής

Άρθρο του Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη της Εκκίνησης

18
Ιουλίου / 2022

Τις τελευταίες βδομάδες μαίνεται  εμφύλιος πόλεμος στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας, όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων. Το ζήτημα ανέκυψε όταν πραγματοποιήθηκε η αλλαγή του αστυνομικού διευθυντή Κέρκυρας, ο οποίος μετά από δέκα χρόνια εφάρμοσε το νόμο απαγορεύοντας τη μουσική πέραν τις 23:00.

Οι φορείς των μόνιμων κατοίκων (Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης και Σαν Τζιάκομο) ζητούν να συνεχίσει η εφαρμογή του νόμου και να παραμείνει ως έχει, ενώ από την άλλη πλευρά οι φορείς των επαγγελματιών ζητούν παράταση του ωραρίου όπου τις καθημερινές η μουσική θα παίζει μέχρι τις 00:30, ενώ Παρασκευή και Σάββατο μέχρι 1:30. Η Δημοτική Αρχή ανακοίνωσε ότι η πρόταση που θα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι 00:30 για όλες τις ημέρες της βδομάδας. Τα επιχειρήματα των κατοίκων υπέρ της παραμονής εδράζονται κυρίως στο ότι για μια δεκαετία όχι απλά δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, αλλά υπήρξαν και περιπτώσεις ασυδοσίας μεμονωμένων καταστημάτων στο κέντρο, τα οποία λειτουργούσαν με μουσική μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι μαγαζάτορες από την άλλη αναφέρουν μείωση του τζίρου τους λόγω της εφαρμογής του μέτρου, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν πλέον σημαντικά οικονομικά προβλήματα μετά από δύο χρόνια καταστροφής του τουριστικού ρεύματος λόγω της πανδημίας. Η Δημοτική Αρχή απέτυχε να διεξάγει διαβούλευση ώστε να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, γιατί είχε καταστεί αφερέγγυα και προς στις δύο καθ’ όλη την διάρκεια της διακυβέρνησης της τα τελευταία 3 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν εφάρμοσε την απόφαση της πρώτης συνεδρίασης της για την δημιουργία υποεπιτροπής των φορέων της Παλαιάς Πόλης που θα εξετάσουν όλα τα ζητήματα λειτουργίας της Παλαιάς Πόλης (ανάμεσα σε αυτά και το ωράριο μουσικής) και τα οποία θα συμπεριλαμβάνονταν στον νέο Κανονισμό Αστικής Λειτουργίας, καθώς αυτός που προτάθηκε από την Δημοτική Αρχή απορρίφθηκε πανηγυρικά από όλους τους φορείς τόσο κατοίκων όσο και επαγγελματιών.

Πρέπει να τονισθεί ότι όλοι οι φορείς προσήλθαν με τις προτάσεις τους στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης από τις οποίες καμία δεν έγινε δεκτή από την Δημοτική Αρχή. Όσον αφορά το Κυκλοφοριακό όλα παραπέμπονται στην εκπόνηση του Σ.Β.Α.Κ. (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) του οποίου η ολοκλήρωση προσδιορίστηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στα τέλη του 2022 και μέχρι τότε ουδεμία παρέμβαση προβλέπεται.

Για τις θέσεις στάθμευσης  η κατάσταση στο κέντρο έχει γίνει εκρηκτική λόγω της μείωσης τους, καθώς χάθηκε το πάρκινγκ της Λαϊκής, μειώθηκαν κατά 70 οι θέσεις στο πάρκινγκ της Κάτω Πλατείας με τις νέες διαγραμμίσεις ενώ σύντομα θα χαθούν θέσεις και στην Σπηλιά λόγω των έργων κατασκευής της νέας Μαρίνας. Επιπλέον στα παραπάνω η Δημοτική Αρχή αρνείται να χωροθετήσει θέσεις για τους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες, αλλά αντιθέτως τους απειλεί με την εφαρμογή ηλεκτρονικής χρονοχρέωσης στο πάρκινγκ της Κάτω Πλατείας απαγορεύοντας τους στην ουσία την δυνατότητα στάθμευσης στο συγκεκριμένο σημείο.

Στο ζήτημα των απορριμμάτων η Παλαιά Πόλη ζέχνει στην κυριολεξία, ενώ κάδοι δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα προκειμένου να εναποθέσει κάποιος τα απορρίμματα του. Σε όλα αυτά αν προσθέσουμε ότι με την πρώτη βροχή συγκεκριμένα σημεία δίνουν την εικόνα βενετικών καναλιών ολοκληρώνεται το ψηφιδωτό αποσύνθεσης που επικρατεί πλέον στην Παλαιά Πόλη.

Η ανικανότητα λοιπόν της Δημοτικής Αρχής μας οδηγεί σε μία απόφαση που θα αφορά τους δύο επόμενους μήνες και η οποία δεν θα ικανοποιεί το σύνολο των μερών με αποτέλεσμα το πρόβλημα να μην επιλυθεί οριστικά. Όποια κι αν είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο ζήτημα του ωραρίου λειτουργίας μουσικής, τουλάχιστον ας αποτελέσει την αφορμή για να ξεκινήσει μια πραγματική διαβούλευση για την επίλυση των πολλών και πολυσύνθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας.
 
Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος
Γεωπόνος – Γεωργικός Σύμβουλος
Προπτυχιακός Φοιτητής Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου
Μέλος ΕΚΚΙΝΗΣΗ – Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα     

Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος