Ημερίδα για την διάθεση και εξαγωγή ελαιολάδου

Ημερίδα για την διάθεση και εξαγωγή ελαιολάδου

φώτο από την ημερίδα για το ελαιόλαδο

Το θέμα ήταν: «Παραγωγή – συσκευασία, διανομή και εξαγορά εξαιρετικής ποιότητας ελαιολάδου των Ιονίων Νήσων» (προβλήματα στην γραμμή παραγωγής και διάθεσης – προτεινόμενες λύσεις).

31
Μαΐου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με εξαιρετική επιτυχία διεξήχθη την Δευτέρα 30η Μαΐου 2022, η ημερίδα την οποία διοργάνωσε η Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας με το Συντονιστή της στα Ιόνια νησιά Παναγιώτη – Σπυρίδωνα Καλόγερο και την συμμετοχή παραγωγών και βιοτεχνών συσκευασίας, διάθεσης και εξαγωγής ελαιολάδου, από την Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα, με θέμα:

«Παραγωγή – συσκευασία, διανομή και εξαγορά εξαιρετικής ποιότητας ελαιολάδου των Ιονίων Νήσων» (προβλήματα στην γραμμή παραγωγής και διάθεσης – προτεινόμενες λύσεις).
Τα προβλήματα που επισημάνθηκαν είναι κυρίως:
1.Η ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ στους εξαγωγείς ελαιολάδου.
2.Ο εκσυγχρονισμός της δακοκτονίας και μείωση του κόστους αυτής.
3.Ηκαθιέρωση (Brand) και η συστηματική προώθηση του επώνυμου επτανησιακού  ελαιόλαδου, από πλευράς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις.
4.Πρόσθετα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση  της τυποποίησης βιολογικού και εξαγωγικού παρθένου ελαιολάδου με σκοπό τον περιορισμό του χύδην εξαγόμενου σε γειτονικές χώρες και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
5. O εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία  βιοτεχνιών  πυρηνέλαιου και πυρηνόξυλου και η ενίσχυσή τους από κρατικές και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.
Ο Συντονιστής Παναγιώτης - Σπυρίδων Καλόγερος ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και τους διαβεβαίωσε για την κωδικοποίηση όλων των προβλημάτων και των προτάσεών τους και την υποβολή τους στην Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας και εν συνεχεία στους  αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες.