Ανάκληση απόφασης της Διοίκησης του Νοσοκομείου ζητά ψήφισμα του Δημ. Συμβουλίου Κ. Κέρκυρας

Ανάκληση απόφασης της Διοίκησης του Νοσοκομείου ζητά ψήφισμα του Δημ. Συμβουλίου Κ. Κέρκυρας

Για τις πειθαρχικές και ποινικες κυρώσεις σε βάρος εργαζομένων και για τον καταλογισμό χρηματικής αποζημίωσης

10
Μαΐου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Δημοτικός σύμβουλος Χρυσόστομος Μπούκας ενημερώνει για το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας στη συνεδρίαση της4ης Μαΐου 2022:
 
Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε στην Κερκυραϊκή κοινωνία, η απόφαση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, να τιμωρήσει εξοντωτικά με πρωτόγνωρα μέσα και διαδικασίες, δύο εργαζόμενους για φθορά ιατρικού οργάνου (κυστεοσκοπίου) κατά την αποστείρωσή του όταν μάλιστα:
 
- Οι αρμόδιοι εργαζόμενοι τήρησαν το πρωτόκολλο απολύμανσης-αποστείρωσης,
 
-  Κλήθηκαν σε έγγραφη απολογία, όπου αιτιολόγησαν πλήρως την εργασία τους,
 
- Δεν είχε δοθεί, καμία έγγραφη ή προφορική ειδική οδηγία από την εταιρεία, απολύμανσης και αποστείρωσης του συγκεκριμένου μηχανήματος,
 
 - Δεν κλήθηκε κανένας ειδικός να αποφανθεί, αν πρόκειται για βλάβη από αμέλεια των εργαζομένων και δεν εκδόθηκε καμία σχετική πραγματογνωμοσύνη.
 
Κατά την διάρκεια διοίκησης ενός μεγάλου οργανισμού, όπως αυτού του Νοσοκομείου, υπάρχει πιθανότητα λανθασμένων αποφάσεων. Εάν αυτές οι λανθασμένες αποφάσεις, γίνονται αντιληπτές και υπερτονίζονται από πληθώρα πολιτικών, επιστημονικών, διοικητικών και συνδικαλιστικών συλλογικοτήτων, τότε το λάθος θεωρείται ανθρώπινο και πρέπει να διορθώνεται άμεσα. Γιατί το να μη διορθώνει κανείς τα λάθη του είναι μεγάλο.. λάθος,
 
Εφόσον όμως, δεν γίνεται παραδεκτό, παρά την κοινωνική κατακραυγή και τη διάτρητη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τότε πρόκειται για διώξεις με σκοπό τη φίμωση του ελεύθερου λόγου και κριτικής.
 
Καλούμε την διοίκηση του Νοσοκομείου, να εξετάσει εκ νέου το θέμα ώστε να εκδοθεί μια δίκαια απόφαση.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων θεωρεί αυτονόητα δίκαια την απόφαση:
 
1. ανάκλησης των πειθαρχικών και ποινικών διώξεων στους εργαζόμενους και
 
2. άρσης του καταλογισμού της χρηματικής αποζημίωσης από τους εργαζόμενους για τη φθορά ιατρικού μηχανήματος, εφόσον από πουθενά δεν προκύπτει αμέλεια κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων.
 
Υπερασπιζόμενοι το δίκαιο και την λογική, παρακολουθούμε την εξέλιξη του θέματος με ενδιαφέρον. 
 
Είμαστε σε ετοιμότητα να επανέλθουμε αν χρειαστεί.
 
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 9 - 47 /4.5.2022