Κικίλιας: Σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικών στη Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας

Κικίλιας: Σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικών στη Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας

Στις 10 Ιανουρίου ξεκινούν τα μαθήματα των σπουδαστών, σύμφωνα με τον Υπουργό Τουρισμού.

27
Δεκεμβρίου / 2021

ΑΘΗΝΑ. Σε ό,τι αφορά τη Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας, αναμένεται η μοριοδότηση και εν συνεχεία η κατάθεση των πινάκων από την Τριμελή Επιτροπή, προκειμένου να ακολουθήσουν η επικύρωσή τους και η πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού, απαντά ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, Απόστολος Αβδελάς και Κωνσταντίνος Χήτας.

Όσον αφορά τις εγγραφές των σπουδαστών, όπως αναφέρει ο Υπουργός, έχει ήδη ολοκληρωθεί η εγγραφή των επιτυχόντων. Δεδομένης μάλιστα της έκτακτης απουσίας της Προϊσταμένης της Σχολής Ξεναγών Κέρκυρας λόγω ασθένειας, ο έλεγχος των αιτήσεων των προς εγγραφή υποψηφίων της νέας εκπαιδευτικής σειράς περιόδου 2021-2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς από την Προϊσταμένη της Σχολής Ξεναγών Ρόδου, προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις. Επίσης, με την υπ' αρ. 22421/14-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΞ7Ο465ΧΘΟ-7ΔΧ) απόφαση ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2022 ως ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους 2021 - 2022 στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού ενώ ως ημερομηνία λήξης αυτού ορίστηκε η 31η Αυγούστου 2022.

Αναφορικά με την στελέχωση, σε κάθε εκπαιδευτική περίοδο το Υπουργείο Τουρισμού προσλαμβάνει διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες όλων των Σχολών Ξεναγών. Ειδικότερα για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022, μετά την έκδοση της υπ' αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/79/11551/15-7-2021 απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 «Εγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης ενενήντα οκτώ (98) ατόμων ως εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022», το Υπουργείο προχώρησε στην έκδοση της υπ' αρ. 14312/10-08-2021 απόφασης «Κατανομή εγκριθέντος αριθμού εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022 στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού» καθώς και της σχετικής Προκήρυξης (ΦΕΚ 53/τ.ΑΣΕΠ/12.10.2021), περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στον τύπο στις 28/10/2021.

Οι Σχολές Ξεναγών Αθήνας και Θεσσαλονίκης προχώρησαν ήδη στην πρόσληψη του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν επικύρωσης του πρακτικού και των πινάκων υποψηφίων από τον Υπουργό Τουρισμού.

Σε ό,τι αφορά τη Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας, αναμένεται η μοριοδότηση και εν συνεχεία η κατάθεση των πινάκων από την Τριμελή Επιτροπή, προκειμένου να ακολουθήσουν η επικύρωσή τους και η πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η στέγαση

Επιπλέον, ως προς το ζήτημα της στέγασης της Σχολής, θέτουμε υπόψη σας ότι έχει ανανεωθεί για την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο από το Δήμο Κέρκυρας η άδεια χρήσης αίθουσας και γραφείου στην περιοχή Φαληράκι για τη λειτουργία της Σχολής, ενώ παράλληλα το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται σε συνεννόηση με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προκειμένου να παραχωρηθεί στη Σχολή αίθουσα του Πανεπιστημίου.

Σχετικά με τις εκπαιδευτικές εκδρομές β' έτους της Σχολής Ξεναγών Κέρκυρας, τόσο το σύνολο των ημερών όσο και τα σημεία ενδιαφέροντος ανά περιοχή προσδιορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Σχολών και ειδικότερα στο άρθρο 10 της υπ' αρ. 11413/02.07.2021 κ.υ.α. (Β' 2884), σύμφωνα με το οποίο «το πρόγραμμα δύναται να εμπλουτίζεται ή να προσαρμόζεται ανάλογα με τις αντικειμενικές συνθήκες (...) με απόφαση του Προϊσταμένου της Σχολής σε συνεργασία με τους διδάσκοντες συνοδούς καθηγητές». Πρωταρχικό μέλημα του Υπουργείου Τουρισμού είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών εκδρομών κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το ωράριο των διδασκαλιών, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών και ειδικότερα στην παρ. 4 του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. 12360/12.7.2017 κ.υ.α. (Β' 2532), σύμφωνα με την οποία «τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή πρωινές ή/και απογευματινές ώρες. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η πραγματοποίηση μαθημάτων και το Σάββατο, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, κατόπιν έγκρισης από τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη της Σχολής.».