Ένωση Γενικών Οικογενειακών Ιατρών Κέρκυρας: Εκδικητικές αποσπάσεις

Ένωση Γενικών Οικογενειακών Ιατρών Κέρκυρας: Εκδικητικές αποσπάσεις

«Αντί να να γίνουν προκηρύξεις θέσεων στο Νοσοκομείο, χρησιμοποιούν τις αποσπάσεις των γενικών ιατρών, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που έχουν αυτές στην πρωτοβάθμια υγεία»

03
Δεκεμβρίου / 2021

Η ανακοίνωση της Ένωσης Γενικών Οικογενειακών Γιατρών Κέρκυρας:
Πληροφορηθήκαμε στις 30/11 την απόφαση τοιυ δ/κτη της 6ης Υ.Πε για την απόσπαση της Γραμματέως της ένωσης γενικών οικογενειακών Ιατρών Κέρκυρας, μαζί με ακόμα 2 συναδέλφους μας, στο Τμήμα Επειγόντων του νοσοκομείου Κέρκυρας, εξαιτίας των ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό που η διοίκηση του νοσοκομείου δεν έχει φροντίσει να καλύψει.

Είναι αυτονόητη η ευθύνη της διοίκησης του νοσοκομείου που αντί εδώ και ένα χρόνο να πιέσει επιτακτικά για την επαναπροκηρύξη των 3 μόνιμων θέσεων που έμειναν άγονες στο ΤΕΠ και για τις οποίες υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση, αντί να προκηρύξει τις 4 νέες μόνιμες θέσεις που δόθηκαν στο νοσοκομείο στα μέσα του 2019 με το νέο οργανισμό, αντί να προκηρύξει έστω θέσεις επικουρικών ιατρών για το ΤΕΠ, συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις αποσπάσεις ή και μετακινήσεις πλέον, των γενικών ιατρών, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που έχουν αυτές τόσο στην πρωτοβάθμια υγεία, όσο και στην κανονικότητα της λειτουργίας του νοσοκομείου.
           
Πέραν του εκδικητικού χαρακτήρα της απόφασης (καθώς 2 εκ των τριών μετακινηθέντων, είναι συνδικαλιστές και εκλεγμένα μέλη του ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ και του ΔΣ της δικής μας ένωσης), την οποία σαφώς δημόσια καταγγέλλουμε, απορούμε για τις αχρείαστες αυτές μετακινήσεις καθώς τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως το τμήμα επειγόντων καλύπτεται με καθημερινές μετακινήσεις γενικών ιατρών.

Από σήμερα λοιπόν παύει με βάση τη μετακίνηση αυτή, η παρουσία ειδικευμένων ιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας στα ιατρεία Λιαπάδων, Δουκάδων, Γαρδελάδων, Σκριπερού, Καστελλάνων Μέσης, Αγίου Προκοπίου, Καμάρας Αλεποχωρίου, Κουραμάδων, Βιρού, Καναλίων, Αγίων Δούλων, Νυμφών, Ξανθάτων, Κυπριαναδων, Σφακερών, Πλάτωνα, Κληματιάς και Βαλανιού.

Ποια είναι η άποψη του διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αγ.Αθανασίου στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκουν υγειονομικά οι περιοχές αυτές;

Ποια είναι η θέση των τοπικών αρχόντων και βουλευτών για την κατάσταση αυτή που δημιουργείται κατ’ αρχή για ένα μήνα, αλλά ως γνωστό ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
 
Το ΔΣ της ένωσης Γενικών Οικογενειακών Ιατρών Κέρκυρας