Αιτήσεις πρόσληψης λοιπού επικουρικού προσωπικού (πλην ιατρών), για το Γ.Ν. Κέρκυρας

Αιτήσεις πρόσληψης λοιπού επικουρικού προσωπικού (πλην ιατρών), για το Γ.Ν. Κέρκυρας

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού, για την ενίσχυση του προσωπικού του Νοσοκομείου, η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας,

30
Νοεμβρίου / 2021

θα προβεί σε προσλήψεις λοιπού επικουρικού προσωπικού (πλην ιατρών), όπως νοσηλευτικό, τεχνικό,  διοικητικό,  κ.λ.π. 

Οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική εφαρμογή https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/Home.aspx η οποία θα είναι ανοικτή από τις 30-11-2021 έως και τις 07-12-2021 ώρα 15.00μμ.

Για την αποφυγή λαθών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την σύνταξη της αιτήσεως τους .