Θέσεις στάθμευσης ΑμΕΑ σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού

Θέσεις στάθμευσης ΑμΕΑ σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σημεία στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρία στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων Νήσων οργανώνει να δημιουργήσει η αρμόδια

01
Φεβρουαρίου / 2021

αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
 Για το σκοπό αυτό με επιστολή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ανδρέας Σκούπουρας έχει ζητήσει από τους προέδρους των Τοπικών Ενοτήτων να καταθέσουν πρόταση με τα πλέον πρόσφορα και κατάλληλα σημεία ώστε στη συνέχεια οι υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τη σχετική μελέτη με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και να προχωρήσει η διαδικασία της ειδικής σήμανσης και δημιουργίας των θέσεων.
Υπόψη θα ληφθεί και το γεγονός ότι ορισμένες περιοχές είναι άκρως τουριστικές και το καλοκαίρι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, εξυπηρετούν χιλιάδες επισκέπτες.
Τα σημεία στάθμευσης οχημάτων Ατόμων με Αναπηρία δεν θα υπερβαίνουν τα τρία σε κάθε τοπική κοινότητα ενώ σημειώνεται ότι θα οριστικοποιηθούν από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία μετά και από απόφαση των τοπικών συμβουλίων. Πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε Κοινότητα θα υποχρεούται να μεριμνά εντός της εδαφικής περιοχής της για την απαγόρευση σε μη δικαιούχους να σταθμεύουν ή να οικειοποιούνται τις εν λόγω θέσεις.
Διευκρινίζεται τέλος ότι δικαίωμα για στάθμευση στις θέσεις αυτές θα έχουν ΑμεΑ που είναι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Στάθμευσης ή έχουν έγγραφο γνωστοποίησης Αναπηρίας από ΚΕ. Π.Α.

Γενική Συνέλευση της ΕΛ.ΟΜ. ΚΡΙΚΕΤ για νέο Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑ. Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της ΕΛ.Ο.Κ, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Μαρτίου, με ώρα έναρξης 12:00 στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Κ , στην οδ. Κώστα Γεωργάκη 26, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης. 2. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2019 έως 31/12/2019 & 1/1/2020 έως 31/12/2020. Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης. 3. Οικονομικός & ταμειακός απολογισμός εσόδων – εξόδων. Ισολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής οικ . έτους 2019 & 2020. 4.Έγκριση κανονισμών κατά της διαφθοράς και ηθικής δεοντολογίας. 5.Εναρμόνιση του καταστατικού λειτουργίας με τις διατάξεις του Ν. 4726 ΦΕΚ Α 181/18.9.2020, τροποποίηση - διαγραφή της παρ.2 του άρθρου 4. 6. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής (Εκτός του Προέδρου που ορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο) 7. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη οργάνων της ΕΛ.Ο.Κ (διοικητικό συμβούλιο και εξελεκτική επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 13:00. στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Έχοντας υπόψη το άρθρο 14 παρ. 3 του Α.Ν 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4726 /ΦΕΚ Α 181/18.9.2020 σας γνωστοποιούμε τα σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου. 1.Αθλητικό Σωματείο ΑΤΛΑΣ 2.Γυμναστική Εταιρεία Κέρκυρας 3.Γυμναστική Ένωση Θιναλίων 4.Α.Π.Σ οι Λέοντες 5.Αθλητικός Όμιλος Παρελείων Κέρκυρας «Το Δέκαθλον» 6.Α.Π.Σ Ναυσικά 7.Α.Π.Σ. ΔΙΑΣ 8.Ο Πρωταθλητής Χρήστος Τζοβαρας 9.Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος 10.Γυμναστικός Σύλλογος ΒΥΡΩΝ Βάσει του άρθρου 8 παρ. 7 του καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ τα σωματεία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην ΕΛ.Ο.Κ τους αντιπροσώπους τους τακτικούς και αναπληρωματικούς μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Αιτήσεις υποψηφιότητας και λοιπά δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ έως και 15 ημέρες πριν την διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης .