Πέμπτη 20.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ανακοίνωση για τη σύνταξη Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών (ΑμεΑ)

ΑμεΑ
10 Ιουλίου 2023 / 13:32

Στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, πλημμυρών και σεισμού

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ). Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, πλημμυρών και σεισμού, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση και απομάκρυνση των ευάλωτων ομάδων πολιτών σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου.

Για τον σκοπό αυτό, καλούμε τα ίδια τα άτομα που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες (ΑμεΑ, κλπ.) ή τους προσωπικούς βοηθούς τους ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Κοινωνικού Έργου και να παρέχουν στοιχεία, εφόσον το επιθυμούν, τα οποία θα καταγραφούν σε μητρώο για την έγκαιρη ειδοποίησή τους από τη δημοτική αρχή σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών.

Στο μητρώο αυτό, θα περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, τα στοιχεία επικοινωνίας, η διεύθυνση κατοικίας, η κατηγορία αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση, κλπ.) καθώς και η απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας, τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων, καθώς και το μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνησής τους (π.χ. μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο κλπ).

Για την τήρηση του ανωτέρω μητρώου τα ενδιαφερόμενα άτομα πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους εγγράφως ως προς τα παρεχόμενα στοιχεία, τα οποία για λόγους προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων σε καμία περίπτωση δεν θα δημοσιεύονται.

Για την αίτηση εγγραφής στο σχετικό Μητρώο, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε έως και τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 στο Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής , Πρόνοιας και Κοινωνικού Έργου: τηλ. 2661362147, Δ/νση: Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα.