Ερώτηση Σπ. Νεράντζη: «Για πόσο ακόμη θα επιβαρύνουμε το Τεμπλόνι με την ενδιάμεση διαχείριση και την εναπόθεση;»

Ερώτηση Σπ. Νεράντζη: «Για πόσο ακόμη θα επιβαρύνουμε το Τεμπλόνι με την ενδιάμεση διαχείριση και  την εναπόθεση;»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ερώτηση κατέθεσε η παράταξη του Σπύρου Νεράντζη για τον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου: «Έχουμε εκφράσει τη

21
Ιανουαρίου / 2021

διαφορετική μας προσέγγιση με την Δημοτική Αρχή και την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΔΙΣΑ, ως προς την διαδικασία για την συμμετοχή μας στον νέο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, αλλά παράλληλα, διερωτώμεθα γιατί δεν φροντίσαμε ταυτόχρονα να είχαμε οργανωθεί, να είχαμε δουλέψει με τα όπλα που μας έδωσε η Κυβέρνηση, ώστε από 01.01.2021:
* Να μην επιβαρύναμε καθόλου το Τεμπλόνι με εναπόθεση ΑΣΑ, παρά μόνον με την χρησιμοποίηση του σταθμού μεταφόρτωσης και για τους τρεις Δήμους, έως ότου φτιάξουμε τις δικούς μας (ο κάθε Δήμος χωριστά , σε εύλογο διάστημα ). Θεωρούμε δεδομένη την συνεργασία προς αυτήν την κατεύθυνση, με την διοίκηση του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων.
* Να είχαμε σταματήσει την δεματοποίηση και να μην δίναμε στις 23.12.2020, παράταση έως 20.03.2021. Από την στιγμή μάλιστα, που για αυτό το διάστημα η ημερήσια παραγωγή ΑΣΑ και για τους τρεις Δήμους είναι μικρότερη της ποσότητας που έχουμε την δυνατότητα να μεταφέρουμε (126,30 τόνους/ημέρα έχουμε τη δυνατότητα).

Καταλαβαίνουμε ότι οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, αλλά καταλαβαίνουμε επίσης ότι οφείλουμε στους συμπολίτες μας, να βασιζόμαστε σε νόμους και με συντεταγμένες κινήσεις να θέτουμε τις σωστές προτεραιότητες, να δουλεύουμε συστηματικά, μεθοδευμένα, ομαδικά, με όραμα, με στόχους και συνεργασίες.
Σαν παράταξη είχαμε επισημάνει στο Δημοτικό μας Συμβούλιο τις δυσκολίες από τον Ιανουάριο του 2020, ενώ στις 14.12.2020 καταθέσαμε ανάλογο θέμα προς συζήτηση. Δυστυχώς όμως χωρίς δική μας ευθύνη, δεν καταφέραμε να το συζητήσουμε στις μέχρι τώρα συνεδριάσεις μας.

Έχουμε να παρατηρήσουμε:

1. Σχετικά με την μεταφορά των ΑΣΑ για το 2020: Η κυβέρνηση μας είχε δώσει την αδειοδότηση για να μεταφέρουμε (και οι τρεις δήμοι μαζί) επιπλέον των 23.700 τόνων, άλλους 2.500 (Δήμος Κ. Κέρκυρας) + 700 (Δήμος Β. Κέρκυρας) +700 (Δήμος Ν. Κέρκυρας) =
3900 δηλαδή συνολικά 27.600 τόνους από 01/01/2020 έως 31/12/2020 και εμείς μεταφέραμε μόλις 8.000.
Ποιες ήταν οι αδυναμίες μας και δεν καταφέραμε να μεταφέρουμε για το 2020, 19.600 τόνους απορρίμματα και τα εναποθέσαμε στο πολύπαθο Τεμπλόνι;
2. Σχετικά με την μεταφορά των ΑΣΑ για το 2021 :
Στις 11/11/2020, η κυβέρνηση με την απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/106715/2311, μας έδωσε την δυνατότητα να οργανωθούμε μέσα σε διάστημα 2 μηνών και να μεταφέρουμε για το έτος 2021, ο κάθε Δήμος χωριστά (27.500 τόνους ο Δήμος Κ. Κέρκυρας, 9.300 ο Βόρειας και 9.300 ο Νότιας Κέρκυρας). Συνολικά 46.100 τόνους ! Δηλαδή 126,30 τόνους ανά ημέρα.
Ήδη έχουν περάσει 21 μέρες από το 2021 και δεν έχουμε μεταφέρει τίποτα! Ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε ελαφρύνει το Τεμπλόνι κατά 2.650 τόνους μέσα σε 21 ημέρες του 2021!
Κατορθώσαμε δηλαδή την δυνατότητα που μας έδωσε η κυβέρνηση, για το 2021, να μεταφέρουμε 46.100 τόνους ΑΣΑ, να την μειώσουμε κατά 2.650 τόνους μέχρι σήμερα! …...και δυστυχώς απεμπολούμε την δυνατότητα μας αυτή καθημερινά ! Η καθημερινή ποσότητα παραγόμενων απορριμμάτων αφαιρείται από την δυνατότητα που μας έδωσαν.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΔΙΣΑ:

1. Έχει εντοπίσει τις αδυναμίες που μας οδήγησαν στο να επιβαρύνουμε το Τεμπλόνι από 01.01.2020 μέχρι σήμερα με 22.160 απορρίμματα, ενώ είχαμε την δυνατότητα να τα μεταφέρουμε;
2. Ποια είναι τα επόμενα βήματα, από την στιγμή μάλιστα που σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του, θα συνεχίσει την λειτουργία του σαν ΣΥΔΙΣΑ ;
3. Η απόφαση για παράταση της μεταφοράς της σύμβασης που αφορούσε τους 3 δήμους το 2020, έως 20.03.2021, πότε πιστεύετε ότι μπορεί να εκτελεστεί ; Γιατί δεν εκτελείται σήμερα μεταφορά;
4. Η παράταση της μεταφοράς αφορά την μεταφορά των ΑΣΑ και των τριών Δήμων;
Αν ναι :
* πως θα γίνεται ο διαχωρισμός των ΑΣΑ των τριών Δήμων ;
* θα οδηγούνται όλα στην Κοζάνη, παρά την διαφορετική απόφαση του υπουργείου;

Την Δημοτική Αρχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων:

1. πως αντιμετωπίζει την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά το 02.11.2020 αίτημα του Δήμου μας ; Μια απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 11.11.2020 και ορίζει τον Δήμο μας υπόχρεο φορέα για την μεταφορά των ΑΣΑ μας για το 2021;
2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου μας;
3. Τι ποσότητες μεταφέραμε στο ΧΥΤΑ και τι ανακυκλώσαμε το 2020; Δεδομένης της δυνατότητας μεταφοράς των 27.500 τόνων, κατά μέγιστο, ποιος είναι ο στόχος και ο σχεδιασμός για την ανακύκλωση στον δήμο μας το 2021;

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου:

Μήπως θα πρέπει να ξαναδείτε την εισήγηση μας από 14.12.2020 και να μεριμνήσετε για την γρήγορη συζήτηση των κρίσιμων αυτών θεμάτων;

Τον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε. :

1. Μέχρι πότε θα είναι ανοικτές, για εναπόθεση και ενδιάμεση διαχείριση, οι εγκαταστάσεις στο Τεμπλόνι;
2. Σας καθολικός διάδοχος του ΣΥΔΙΣΑ:

* Θα συνεχίσετε τις διαγωνιστικές διαδικασίες τις οποίες έχει ξεκινήσει ο ΣΥΔΙΣΑ, για την μεταφορά των ΑΣΑ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, καθώς και του Δήμου Παξών;

* Αν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες θα αναλάβετε τις υποχρεώσεις;
* Και αν ναι, πως θα καλυφθεί η μεγάλη διαφορά μεταξύ τιμής εισόδου και τιμής μεταφοράς καθώς και επεξεργασίας από τους αποδέκτες των ΑΣΑ;
Όπως είχαμε επισημάνει από τον Μάιο του 2020, φέρνοντας μάλιστα σαν παράδειγμα και την εξέλιξη στον ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας, όλοι μας οφείλουμε να συμβάλλουμε ώστε να σταματήσει η εναπόθεση απορριμμάτων και η περιβαλλοντική επιβάρυνση στο Τεμπλόνι, τουλάχιστον έως ότου ολοκληρωθεί η ΜΕΑ.

Τώρα πλέον είναι ακόμη πιο εύκολο! Μετά τις τροποποιήσεις του Περιφερειακού και Εθνικού Σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων, όπως διατυπώνονται στα ανάλογα ΦΕΚ, έχουμε την δυνατότητα, τους αποδέκτες και το νομικό πλαίσιο.
Μπορεί μέσα σε ένα χρόνο και 21 ημέρες, να μην καταφέραμε, ενώ είχαμε τις αδειοδοτήσεις και τον αποδέκτη, να μεταφέρουμε 22.160 (είκοσι δυο χιλιάδες εκατόν εξήντα τόνους) απορρίμματα, όμως οφείλουμε στους συμπολίτες μας και ειδικότερα στους κατοίκους του Τεμπλονίου και της ευρύτερης περιοχής, να ενεργήσουμε μεθοδευμένα, συντεταγμένα και χωρίς καθυστερήσεις, να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας παρέχονται και να σταματήσουμε άμεσα την ενδιάμεση διαχείριση στο Τεμπλόνι.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ