Άρχισαν και στην Κέρκυρα τα μηνύματα για εμβολιασμό των άνω των 85

Άρχισαν και στην Κέρκυρα τα μηνύματα για εμβολιασμό των άνω των 85

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ξεκίνησαν και στην Κέρκυρα τα μηνύματα για τα ραντεβού σχετικά με τον εμβολιασμό των άνω 85 πολιτών.

13
Ιανουαρίου / 2021

Το μήνυμα αναφέρει ώρα, ημερομηνία και τοποθεσία όπως επίσης ότι θα σταλούν περισσότερες οδηγίες με νέο μήνυμα.
 
Ακολουθούν και οι οδηγίες όπως έχουν αναρτηθεί στο emvolio.gov.gr:

Την ημέρα του προγραμματισμένου ραντεβού, ο πολίτης μεριμνά για την έγκαιρη προσέλευσή του στο Εμβολιαστικό Κέντρο (τουλάχιστον 15’ πριν από την ώρα του ραντεβού), με στόχο να διευκολυνθεί η ομαλή ροή της διαδικασίας εμβολιασμού και να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις.

Σημειώνεται ότι, την ημέρα του ραντεβού, ο πολίτης οφείλει:

Να φέρει την Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των στοιχείων του.

Να γνωρίζει τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής

Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση του ραντεβού του.

Επιπλέον, να φέρει τον κωδικό QR, όπως δημιουργήθηκε κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (γραπτό μήνυμα SMS ή e-mail).

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ