Ξεκινά στην Περιφέρεια το πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού

Ξεκινά στην Περιφέρεια το πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού

Με ανακοίνωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υπαίθρου, Σωτήρης Κουρής, ενημερώνει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την έναρξη του προγράμματος, που προβλέπει επιδότηση ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεων

01
Δεκεμβρίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ).  Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των αγροτών-κτηνοτρόφων της επικράτειάς της, προτίθεται να προβεί στην κατάρτιση Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού σύμφωνα με την αριθ. 142196/10-11-1987 ΚΥΑ (ΦΕΚ 738/Β΄/1987). Για το λόγο αυτό διερευνά την ύπαρξη ενδιαφέροντος από πλευράς των αγροτών-κτηνοτρόφων.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν:

α) κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (π.χ. βουστάσια, χοιροστάσια, ποιμνιοστάσια, πτηνοτροφεία),

β) θερμοκήπια,

γ) σημεία υδροληψιών (π.χ. πηγάδια, γεωτρήσεις) κ.ά.

Το πρόγραμμα με επιδότηση αφορά στην ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων σε χαμηλή τάση και υλοποιείται με ίδια συμμετοχή που καταβάλλεται στον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος προϋπολογίζει το κόστος υλοποίησης επέκτασης του δικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως 29/01/2021 στη ΔΑΟ/ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής τους. Θα πρέπει να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας (π.χ. συμβόλαια ή ενοικιαστήρια διάρκειας τουλάχιστον 8 ετών), νόμιμες κτιριακές εγκαταστάσεις, άδεια δόμησης, οριστική άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης, άδεια χρήσης νερού και την βεβαίωση από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Επαγγελματία Αγρότη.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα αποφασιστεί μετά τη συγκέντρωση και εξέταση των αιτημάτων που θα είναι πλήρη και ώριμα για ένταξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους παρακάτω υπαλλήλους των ΔΑΟ/ΔΑΟΚ:

Για την Π.Ε. Κέρκυρας: Λινάρδος Χριστόδουλος τηλ 2661364709

Για την Π.Ε. Κεφαλονιάς: Μαρία Αντωνατου , Ιωάννου Χρήστος, τηλ. 2671360572

Για την Π.Ε. Ζακύνθου: Ποσοτίδου θεοδωρα, τηλ. 2695360315

Για την Π.Ε. Λευκάδας: Παπαλεξάνδρου Μαρία, τηλ. 2645360743

Επιπλέον για την αποφυγή της διασποράς του Ιού Covid-19 παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Για την Π.Ε. Κέρκυρας: [email protected]

Για την Π.Ε. Κεφαλονιάς: [email protected]

Για την Π.Ε. Ζακύνθου: [email protected]

Για την Π.Ε. Λευκάδας: [email protected]