Τροπολογία από το ΚΙΝ.ΑΛ. για περιφερειακό & τοπικό Τύπο

Τροπολογία από το ΚΙΝ.ΑΛ. για περιφερειακό & τοπικό Τύπο

Την διετή παράταση της υποχρεωτικής δημοσίευσης δημοσίων διακηρύξεων, προκηρύξεων και περιλήψεων στον Περιφερειακό και Τοπικό Τύπο ζητά το Κίνημα Αλλαγής

01
Δεκεμβρίου / 2020

ΑΘΗΝΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ).  Με τροπολογία που κατάθεσε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής ζητείται η διετής παράταση της υποχρέωσης δημοσίευσης δημοσίων διακηρύξεων, προκηρύξεων και των περιλήψεων τους στον περιφερειακό και τοπικό τύπο που θεσμοθετήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 και η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2020.

Η τροπολογία κατατέθηκε σήμερα εμβόλιμα στο σχέδιο νόμου «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού…»

Ο Βουλευτής Κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μπιάγκης δήλωσε σχετικά:

«Το Κίνημα Αλλαγής θεωρεί μείζονος σημασίας και καθοριστική για τον περιφερειακό και τοπικό τύπο τη διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της δημοσίευσης των κρατικών καταχωρήσεων, ως τεκμήριο διαφάνειας και ενημέρωσης της αγοράς και της κοινωνίας.

Ο τοπικός και περιφερειακός τύπος αποτελεί βασικό πυλώνα ενημέρωσης, επιτελώντας ουσιαστικό έργο στην πληρέστερη και αντικειμενική πληροφόρηση των τοπικών μας κοινωνιών. Οφείλουμε να στηρίξουμε την αποστολή του, ως αναπόσπαστο εργαλείο διαλόγου και σύνθεσης απόψεων.

Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ουσιαστική στήριξη του περιφερειακού και τοπικού τύπου στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης και του καθορισμού από την πολιτεία ενός αξιόπιστου μηχανισμού με αντικειμενικά κριτήρια (κυκλοφορία, αριθμός εργαζομένων, κ.λπ), ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία αυτών των ενισχύσεων».