Μέχρι 17 Αυγούστου οι αιτήσεις για μειωμένο τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από τα καταστήματα

Μέχρι 17 Αυγούστου οι αιτήσεις για μειωμένο τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από τα καταστήματα

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να πληρώνουν μειωμένο μέχρι και κατά 50% (με ανάλογη μείωση των τραπεζοκαθισμάτων τους) το τέλος χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου

07
Aυγούστου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ).   Τη δυνατότητα να πληρώνουν μειωμένο έως και κατά 50% το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, έχουν οι επιχειρήσεις, αρκεί να δηλώσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων την αντίστοιχη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων που χρησιμοποιούν.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, «οι επιχειρήσεις, που κάνουν χρήση Δημοτικού Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και δεν έχουν τη δυνατότητα παραχώρησης πρόσθετου χώρου (παρ. 1), όπως προσέλθουν στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου (Τμήμα Εσόδων), ή στα αντίστοιχα περιφερειακά  γραφεία  των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας, έως τη Δευτέρα  17.8.2020, προκειμένου να δηλώσουν τη μείωση (σε ποσοστό) του αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων που χρησιμοποιούν στον κοινόχρηστο χώρο, έτσι ώστε να πληρώσουν μειωμένο τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου έως 50%».

Στην εν λόγω ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο Δήμος δια των υπηρεσιών του διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας ελέγχου για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων αυτής. (παράγραφος 4 και 5). 

Σε ότι αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

1. Αίτηση

2. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ως προς το ποσοστό του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων που χρησιμοποιεί στον αδειοδοτημένο κοινόχρηστο χώρο σύμφωνα με το αρθρ. 65 Ν. 4688/24-05-2020.

Όσα αιτήματα αποστέλλονται μέσω Διαδικτύου απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ