Ενημέρωση της Ε.Σ.Α.Κ. στους αγρότες για την επιστροφή Φ.Π.Α.

Ενημέρωση της Ε.Σ.Α.Κ. στους αγρότες για την επιστροφή Φ.Π.Α.

Πληροφορίες από την Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας για την διαδικασία παραλαβής τιμολογίων επιστροφής Φ.Π.Α. του ειδικού καθεστώτος για το 2019, η οποία ξεκινά στις 3 Αυγούστου

20
Ιουλίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Η Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας ενημερώνει τους  παραγωγούς αγροτικών προϊόντων ότι από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία παραλαβής τιμολογίων επιστροφής Φ.Π.Α. του ειδικού καθεστώτος για τα τιμολόγια του έτους 2019.

Τα τιμολόγια πρέπει να είναι τα πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) και να αφορούν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από 01-01-2019 μέχρι 31-12-2019.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν δικαιούνται επιστροφή Φ.Π.Α.  όσοι τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και άνω, καθώς και όσοι δεν έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Γι’ αυτό οι αγρότες που θα υποβάλλουν δικαιολογητικά για πρώτη φορά θα πρέπει να εγγραφούν στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών στην Εφορία, με ημερομηνία εγγραφής 31-12-2019.

Επίσης οι νεοεισερχόμενοι απαιτείται να προσκομίσουν αντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού τους λογαριασμού, εκκαθαριστικό και ταυτότητα.

Αιτήσεις επιστροφής γίνονται δεκτές μόνον εάν το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό ανέρχεται σε 20 ευρώ τουλάχιστον δηλ. το συνολικό ποσό πώλησης των τιμολογίων πρέπει να υπερβαίνει τα 335,00  ευρώ.

Η κατάθεση γίνεται στα γραφεία της ΕΣΑΚ καθημερινά από τις 8.30 πμ έως τις 1.00 μμ. με ημερομηνία λήξης 30-10-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα επιδοτήσεων στα τηλέφωνα 2661023913 ή 2661044211,44213,44214 (εσωτερικό 4).