6 νέες θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ στο Νοσοκομείο Κέρκυρας

6 νέες θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ στο Νοσοκομείο Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Κέρκυρας και το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

07
Ιουλίου / 2020

δημιούργησαν 6 νέες θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ στην κεντρική είσοδο του ΓΝΚ και στο τμήμα της Μεσογειακής Αναιμίας.