Προσφυγή Μαχειμάρη-Λέσση στην Αποκεντρωμένη: Παράνομη η δια περιφοράς συνεδρίαση του νέου ΦΟΔΣΑ

Προσφυγή Μαχειμάρη-Λέσση στην Αποκεντρωμένη: Παράνομη η δια περιφοράς συνεδρίαση του νέου ΦΟΔΣΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Παράνομη, καταχρηστική και αντιδημοκρατική χαρακτηρίζουν οι Δήμαρχοι Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας, την πρόσκληση για δια περιφοράς συνεδρίαση του νέου ΦΟΔΣΑ την 1η Ιουλίου.

30
Ιουνίου / 2020

Οι Δήμαρχοι Γιώργος Μαχειμάρης και Κώστας Λέσσης, προσφεύγουν διαμαρτυρόμενοι  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Ζητούν αναβολή της και πραγματοποίηση δια ζώσης συνεδρίασης, καθώς πρόκειται για το ζήτημα της έγκρισης της ανάθεσης μεταφοράς απορριμμάτων που θα δεσμεύσει με δυσβάσταχτους όρους τους δημότες τους. 

Η εξώδικη πρόσκληση - διαμαρτυρία κοινοποιείται στην Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, τον Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ιωάννου Σπυρίδωνα, τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων Γραφάκο Εμμανουήλ και τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, κ. Νικόλαο Παπαθεοδώρου.

Η προσφυγή

«ΠΡΟΣ

Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νησου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κέρκυρας

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Του Δήμου Νότιας Κέρκυρας όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας και
Του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας
Την 26/6/2020 μας γνωστοποιήθηκε η με αριθμό πρωτ. 851/26-6-2020 Πρόσκληση του ΦΟΣΔΑ ΠΕ Κέρκυρας για την πραγματοποίηση δια περιφοράς της 12ης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου την 1/7/2020 ώρα 12:00 μ.μ. και με θέματα την έγκριση μελέτης και διενέργειας διαγωνισμού Μεταφοράς των ΑΔΑ των τριών Δήμων του Νομού Κέρκυρας στην Κοζάνη για την επεξεργασία από την ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ για δύο χρόνια με δικαίωμα προαίρεσης για έναν ακόμη χρόνο, την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ και την έγκρισης απόφασης της ΕΕ για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2020.

Σήμερα και με την παρούσα προσφεύγουμε ενώπιον σας και καταγγέλλουμε την επιχειρούμενη διαδικασία ως παράνομη, καθ’ υπέρβαση νόμου και εξουσίας, και καταχρηστική για τους εξής λόγους:

1ος ΛΟΓΟΣ: ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Το βασικό και ακανθώδες θέμα της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση του έργου της μεταφορά των απορριμμάτων στην Κοζάνη, σύμβαση που σύμφωνα με τη μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί θα έχει διάρκεια 2 χρόνια με δυνατότητα ασκήσεως δικαιώματος προαίρεσης για ένα ακόμα έτος και προβλεπόμενο κόστος 14.377.105,76 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Όπως ήδη όλοι γνωρίζουμε το θέμα της μεταφοράς των απορριμμάτων, ως τρόπος επίλυσης του ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, αφενός μεν είναι ένα ζήτημα που ταλανίζει την Κερκυραϊκή Κοινωνία στο σύνολό της και αφετέρου η όποια επίλυση του προβλήματος απαιτεί από όλους τους συντελεστές να προσεγγίσουμε το ζήτημα με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Η επιλογή της Προέδρου του ΔΣ του υπό κατάργηση ΦΟΣΔΑ, να θέσει προς συζήτηση το σοβαρό αυτό θέμα δια περιφοράς, ζητώντας μας να εκφραστούμε με «ναι» «όχι» «παρών» ή «αποχή», υποβαθμίζει τη σημασία του και αποστερεί από εμάς τη δυνατότητα να εκφράσουμε τις απόψεις μας, τους προβληματισμούς μας, τις ενστάσεις μας, τις προτάσεις μας και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις. Γενικά η δια περιφοράς συνεδρίαση δεν επιτρέπει την λήψη μίας ουσιαστικής απόφασης, με απόλυτα διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες αλλά επιβάλλει την επικύρωση μίας προειλημμένης απόφασης, η οποία μάλιστα ευθέως θα επηρεάσει τις αποφάσεις, τη διοίκηση, τα οικονομικά αλλά και την καθημερινότητα των Δήμων που εκπροσωπούμε.              

Παράλληλα το κόστος των 14.377.105,76 ευρώ πλέον ΦΠΑ, που μέσω αυτής της σύμβασης όλοι θα αναλάβουμε, δεν είναι ένα απλά διαχειρίσιμο ή προβλέψιμο ποσό, δεν αποτελεί μία απλή τυπική απόφαση ούτε αποτελεί ούτε πρέπει να αποτελεί θέσφατο αλλά για να λειτουργήσει και να πετύχει απαιτεί προετοιμασία, ανάλυση, αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων και εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των μερών. Αντίστοιχα και εμείς, ως εκπρόσωποι των Δήμων μας, πρέπει να μπορέσουμε με σοβαρότητα να αποδεχθούμε αυτή τη μεγάλη δέσμευση, αφού πρόκειται για μία απόφαση που θα μας δεσμεύσει για όλη την περίοδο της θητείας μας και με άμεση επιβάρυνση των προϋπολογισμών μας.             

Σήμερα, γνωρίζοντας όλοι ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία στη χώρας μας και πολύ περισσότερο στην Κέρκυρα είναι ευνοϊκά σε τέτοιο βαθμό που έχει επιτραπεί το άνοιγμα των σχολείων, των δικαστηρίων, η λειτουργία Δημοτικών Συμβουλίων και άλλων συλλογικών οργάνων δια ζώσης, οι κοινωνικές εκδηλώσεις (έστω και με όρους προστασίας) και φυσικά το άνοιγμα του τουρισμού, είναι μάλλον προσχηματική η επιλογή να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ δια περιφοράς (προς αποφυγή δήθεν της διασποράς του COVID 19) για την λήψη απόφαση επί του σοβαρού αυτού θέματος.

Δεδομένου δε ότι κατά την επίσημη κρατική ενημέρωση κανένα κρούσμα COVID – 19 δεν υπάρχει σήμερα στην Κέρκυρα, η επιλογή αυτή δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίους συμφέροντος και προς διαφύλαξη της δημόσιας υγείας αλλά μάλλον επιβάλλεται από την ανάγκη να ληφθεί γρήγορα και βιαστικά μία απόφαση που θα καθορίσει το μέλλον όλων μας (το θέμα των απορριμμάτων) χωρίς να ακουστούν και άλλες προτάσεις και χωρίς να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες, που για εμάς πιθανόν θα επηρέαζαν τόσο το κόστος όσο και τον τρόπο της διαχείρισης. Πρόκειται για μία προσπάθεια απλής επικύρωσης μίας απόφασης.              

Επισημαίνουμε δε ότι όλες οι διατάξεις που ίσχυσαν και εφαρμόστηκαν την χρονική περίοδο της κρίσης του COVID – 19 καθώς και η επικαλούμενη στην πρόσκληση πράξη νομοθετικού περιεχομένου, πρέπει να ερμηνευθούν υπό το πρίσμα των έκτακτων και εξαιρετικών αναγκών, που ίσχυαν κατά την περίοδο αυτή και που σε μεγάλο βαθμό έχουν σήμερα περιοριστεί, σε συνδυασμό με την ανάγκη των διαφόρων συλλογικών οργάνων να λαμβάνουν αποφάσεις επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς τους. Κάθε άλλη ερμηνεία που απλώς κατατείνει στη μη πραγματοποίηση δια ζώσης συνεδρίασης είναι προσχηματική και μόνο σκοπό έχει να μην ακουστούν άλλες απόψεις.             

Κάτω από αυτές τις ιδιάζουσες συνθήκες όλα τα συλλογικά όργανα σε μία περίοδο έξαρσης της επιδημίας μπόρεσαν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις σταθμίζοντας, από τη μία μεριά την ανάγκη λήψης μίας απόφασης, από την αναβολή της οποίας θα προκαλούνταν προβλήματα, και από την άλλη την δυνατότητα αναβολής λήψης μίας απόφασης, προκειμένου αυτή να ληφθεί σε μία δια ζώσης συνεδρίαση, εφόσον η αναβολή αυτή δεν θα προκαλούσε σοβαρότερα προβλήματα. Αυτή η στάθμιση κατά την περίοδο της έξαρσης ήταν επιβεβλημένη πλην όμως σήμερα που δεν υπάρχει έξαρση του φαινομένου και ήδη σταδιακά γίνονται προσπάθειες όλα τα συλλογικά όργανα να συνεδριάζουν δια ζώσης, η συγκεκριμένη απόφαση, είναι κατά την άποψή μας, παράνομη και προσχηματική και σαφώς δεν συνάδει ούτε εξυπηρετεί το έννομο αγαθό που επέβαλε την έκδοση των διάφορων ΠΝΠ που επέτρεπαν την δια περιφοράς λήψη απόφασης.

Συνεπώς κακώς φέρεται το συγκεκριμένο θέμα να συζητηθεί δια περιφοράς.               

2ος Λόγος: ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 93 ΤΟΥ Ν. 4685/2020             

Την 7-5-2020 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο 4685/2020, όπου στα άρθρα 93 επ. αυτού προβλέπεται η κατάργηση των υφιστάμενων ΦΟΣΔΑ και την σύσταση νέου Διαβαθμιδικού Περιφερειακού ΦΟΣΔΑ. Μάλιστα την 15/6/2020 πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνέλευση, επικυρώθηκε η σύσταση του νέου ΦΟΣΔΑ και αναμένεται η δημοσίευση της πράξης σύσταση στο ΓΕΜΗ, για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημοσιότητες, να αποκτήσει νομική υπόσταση ο νέος ΦΟΣΔΑ και να αρχίσει τη λειτουργία του το νέο νομικό πρόσωπο διαδεχόμενο το υπό κατάργηση.              

Συνεπώς με νόμο του κράτους εκφράσθηκε η πολιτική βούληση, το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων να επιλύεται σε επίπεδο περιφερειών, αφαιρώντας η εκτελεστική εξουσία την αντίστοιχη αρμοδιότητα από τους Δήμου. Και ναι μεν το άρθρο 93 του Ν. ορίζει ότι μέχρι τη δημοσίευση της πράξης σύστασης του νέου ΦΟΣΔΑ στο ΓΕΜΗ οι προηγούμενοι – υπό κατάργηση ΦΟΣΔΑ διατηρούν όλες τις αρμοδιότητές τους, όμως σαφώς ως τέτοιες αρμοδιότητες δεν μπορούν να θεωρηθούν συμβάσεις που δεσμεύουν τον διάδοχο ΦΟΣΔΑ για 3 έτη. Αν γινόταν δεκτό αυτό και θεωρούνταν επιτρεπτή μία τέτοια ενέργεια, στην πραγματικότητα θα καταργούνταν οι αρμοδιότητες του νέου οργάνου και μάλιστα για μία σημαντική περίοδο που σχεδόν ταυτίζεται με την θητεία των αιρετών οργάνων της Περιφέρειας και των Δήμων. Ποια έννομη τάξη άραγε επιτρέπει κατά την διάρκεια μίας μεταβατικής περιόδου το υπό κατάργηση νομικό πρόσωπο να συνάπτει συμβάσεις μεγάλης διάρκειας και πολλών εκατομμυρίων ευρώ, γνωρίζοντας ότι ο διάδοχος που ήδη υφίσταται (δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημοσιότητες) απλά τις επόμενες ημέρες θα υπεισέλθει στις υποχρεώσεις που θα έχει δημιουργήσει κατά την περίοδο αυτή ο υπό κατάργηση φορέας; Για ποιο λόγο άραγε έγινε η σύσταση του νέου ΦΟΣΔΑ αν ο τρόπος λειτουργίας του θα έχει επιβληθεί και προσχεδιαστεί και οι απόψεις – αποφάσεις του θα έχουν περιχαρακωθεί από τον καταργούμενο;             

Κατά την άποψή μας η Πρόεδρος του υπό κατάργηση ΦΟΣΔΑ καθ’ υπέρβαση εξουσίας επιλέγει να λάβει αυτήν την απόφαση και επιλέγει με τον τρόπο αυτό να επιβάλλει τις επιλογές της, τόσο σε εμάς όσο, και το πιο σημαντικό, στο ήδη συσταθέν νομικό πρόσωπο, καταργώντας με τον τρόπο αυτό στην ουσία του τον θεσμό του περιφερειακού ΦΟΣΔΑ για 2 έτη (συν 1), αφού αυτός απλά θα υπεισέλθει στις υποχρεώσεις που ο καταργηθείς λίγο πριν την κατάργησή του θα έχει δημιουργήσει.             

Λαμβάνοντας όλα τα ανωτέρω υπόψη εμείς θεωρούμε ότι η επιχειρούμενη συνεδρίαση αλλά και οι τυχόν αποφάσεις που θα προκύψουν από αυτή θα πάσχουν για λόγους νομιμότητας αλλά και γιατί θα έχουν ληφθεί καθ’ υπέρβαση νόμου και εξουσίας και καταχρηστικά.

ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΖΗΤΑΜΕ             

Άμεσα την αναβολή της συνεδρίασης προκειμένου να αυτή να γίνει δια ζώσης, όπως επιβάλλει η αρχή της διαφάνειας και της Δημοκρατίας, τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.             

Την γνωστοποίηση του θέματος στο ΔΣ του νέου διαβαθμιδικού περιφερειακού ΦΟΣΔΑ και παράσταση στη συνεδρίαση αυτή εκπροσώπων του.             

Ενημερώνουμε επίσης ότι σε περίπτωση πραγματοποίησης της συνεδρίασης και εν τέλει λήψης απόφασης, που θα επικυρώνει τα θέματα της πρόσκλησης, εμείς θα προσφύγουμε ενώπιον κάθε αρμόδιας διοικητικής αρχής και ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου για την ακύρωση της απόφασης και την αναζήτηση ευθυνών, λόγω υπέρβασης εξουσίας και κατάφορα καταχρηστικής ερμηνείας του νόμου.

Επειδή είναι αδιαμφισβήτητο ότι η χρήση της δυνατότητας που δίνει η σχετική διάταξη για δια περιφοράς συνεδρίαση και λήψη απόφασης εκ μέρους του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ Κέρκυρας με αυτόν τον τρόπο στην παρούσα χρονική στιγμή και με τέτοιας φύσεως θέμα, είναι καταχρηστική και εκφεύγει των ορίων της νομιμότητας, όχι τύποις, αλλά ουσία, τη στιγμή που μετά την άρση των έκτακτων αυστηρών μέτρων σχετικά με το ‘lock down’, έχει επέλθει κατά τεράστιο ποσοστό η κανονικότητα στην δημόσια λειτουργία. Η χώρα καταβάλει προσπάθεια για την επανεκκίνηση του τουρισμού.

Σε όλη την επικράτεια κατά τεράστιο ποσοστό τα δημοτικά συμβούλια συνεδριάζουν ‘δια ζώσης’ κεκλεισμένων των θυρών. Η Βουλή των Ελλήνων συνεδριάζει ομοίως, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα. Την Παρασκευή 26-6-2020 έγινε ‘δια ζώσης’ συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΠΕΔΙΝ με συμμετοχή περίπου 20 ατόμων και της Προέδρου του ΦΟΔΣΑ κας Μερόπης Υδραίου. Αντιθέτως και όλως αυθαιρέτως, η ίδια, ως Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ (υπό προθεσμία) , καλεί σε ‘δια περιφοράς’ συνεδρίαση του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ Κέρκυρας. Το γεγονός αυτό είναι, το λιγότερο οξύμωρο, ευτράπελο και εμπαικτικό. Δεν ανευρέθη πουθενά ο κατάλληλος χώρος να φιλοξενήσει την συμμετοχή 11 ατόμων, προκειμένου να διεξαχθεί μια δημοκρατική και ουσιαστική συζήτηση, επιβαλλόμενη, εκ της φύσεως, του τόσου σοβαρού θέματος που τίθεται προς ψήφιση;  

Επειδή η απόφαση περί δια περιφοράς συνεδρίαση και η με αριθμό πρωτ. 851/26-6-2020 πρόσκληση της Προέδρου Μερόπης Υδραίου είναι καταχρηστική, παραβιάζει τις βασικές  αρχές που διέπουν την δημόσια λειτουργία, αφού ενδεικτικά παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της δημοσιότητας, παρέλκει δε να αναφερθούμε στις δημοκρατικές αξίες και αρχές που παραβιάζονται με μια τέτοια διαδικασία.

Η υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών σαφέστατα δίδουν έντονα την εντύπωση αντιδημοκρατικής διάθεσης, εργαλειοποίησης ισχυουσών διατάξεων για την επίτευξη στόχων, οι οποίοι εκφεύγουν των άκρων ορίων της καλής πίστης και της υπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

Επειδή υπάρχουν υψίστης σημασίας θέματα τα οποία θα πρέπει να τύχουν συζητήσεων, επεξηγήσεων και προφανώς αναγκαίων διορθώσεων-βελτιώσεων στην υπό έγκριση μελέτη, ενώ τελεί σε αντίθεση με την προμελέτη την οποία έχει ήδη εκπονήσει  o Δήμος Βόρειας Κέρκυρας για την διαχείριση των απορριμμάτων.

Επειδή η μελέτη αυτή δεσμεύει υπέρμετρα τους Δήμους μας για δύο και ίσως και τρία έτη, με υπέρογκο κόστος για την διαχείριση των απορριμμάτων, το οποίο θα κληθούν να καταβάλλουν οι δημότες μας δια των ανταποδοτικών τελών, δια των οποίων θα πρέπει να καλυφθεί η αποκομιδή των απορριμμάτων, η μεταφορά στο ΣΜΑ Τεμπλονίου, η μεταφορά στην Κοζάνη, το τέλος εισόδου στην Κοζάνη και το τέλος εναπόθεσης του υπολείμματος από την Κοζάνη…

Επειδή η απόφαση αυτή αφορά τους τρείς Δήμους από τις τέσσερις οι οποίοι συγκροτούν τον ΦΟΔΣΑ Κέρκυρας. Η μελέτη αυτή δεν αφορά τον Δήμο Παξών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΦΑΛΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΚΘΕΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για την εξόφθαλμα αντιδημοκρατική πρόσκληση και οργάνωση της διαδικασίας της συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ Κέρκυρας, τόσο για τον τρόπο όσο και για τον χρόνο τον οποίο επέλεξε η Πρόεδρος να φέρει προς ψήφιση ένα τέτοιο θέμα, αλλά και για τους όρους της μελέτης

ΚΑΛΟΥΜΕ το μέλος του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ που εκπροσωπεί τον Δήμο Παξών να απέχει από την ψήφιση της μελέτης αυτής, καθώς η μελέτη δεν αφορά τον Δήμο Παξών, αντιθέτως δεσμεύει υπέρμετρα και επιβαρυντικά τους λοιπούς δύο Δήμους Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας, οι οποίοι δεν συμφωνούν με την πρόταση αυτή.

ΚΑΛΟΥΜΕ τα λοιπά μέλη του ΔΣ να απέχουν από την ψήφιση της μελέτης μετά την γνωστοποίηση εκ μέρους μας, σχετικά με την διαφωνία μας ως Δήμοι με την πρόταση και τη μελέτη αυτή

ΚΑΛΟΥΜΕ  την Πρόεδρο του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ Κέρκυρας να ακυρώσει την ως άνω συνεδρίαση και να προτείνει την δια ζώσης συνεδρίαση του ΔΣ κεκλεισμένων των θυρών, σε χώρο που πληροί τις προδιαγραφές για την λήψη μέτρων προστασίας για την δημόσια υγεία. 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ρητά την εναντίωσή μας και την διαφωνία μας τόσο για τον τρόπο συνεδρίασης του ΔΣ (δια περιφοράς) όσο και για το 1ο  θέμα της πρόσκλησης που αφορά την έγκριση της μελέτης για την μεταφορά των απορριμμάτων.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ρητά ότι σε περίπτωση που παρά την διαφωνία μας προχωρήσετε τόσο στην λήψη απόφασης με δια περιφοράς συνεδρίαση όσο και στην λήψη απόφασης σχετικά με την δέσμευση των Δήμων μας με τον δυσβάσταχτο αυτό τρόπο, ενόψει μάλιστα και της άμεσης λειτουργίας του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ, θα ασκήσουμε όλα τα ένδικα βοηθήματα για την ακύρωση τυχόν ληφθείσας απόφασης και θα αιτηθούμε την διερεύνηση εκ μέρους των αρμοδίων αρχών για τυχόν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες εκ των ανωτέρω πράξεων εκάστου εκ των μελών του ΔΣ που θα προβούν στην ψήφιση και της Προέδρου του ΔΣ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ εκ των προτέρων ως παράνομη, όπως εκτίθεται ανωτέρω αναλυτικά, την συνεδρίαση αυτή. 

ΔΙΑΤΡΑΝΩΝΟΥΜΕ τη βούλησή μας να διασφαλίσουμε τη δημοκρατική νομιμότητα και να απέχουμε από κάθε πράξη που φαλκιδεύει τα δικαιώματα των δημοτών μας, τους οποίους υπηρετούμε και στους οποίους λογοδοτούμε.

ΚΑΛΟΥΜΕ την κ. Περιφερειάρχη να καταδικάσει αυτές τις μεθοδεύσεις και πρακτικές και να ζητήσει να μην ληφθούν αποφάσεις κυριολεκτικά ‘στο παρά πέντε’, που όμως θα δεσμεύουν για το απώτερο μέλλον, από έναν Φορέα (διαδημοτικό ΦΟΔΣΑ) και μία προεδρία με ημερομηνία λήξεως».