Έως 9/7/2020 οι αιτήσεις για προσλήψεις επικουρικών στο Νοσοκομείο Κέρκυρας

Έως 9/7/2020 οι αιτήσεις για προσλήψεις επικουρικών στο Νοσοκομείο Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας

30
Ιουνίου / 2020

από σήμερα 30-6-2020 και ώρα 13.00 και μέχρι την Πέμπτη 9-7-2020 και ώρα 24.00, θα είναι ανοικτή η εφαρμογή  υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, πλην Ιατρών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://loipoepikouriko.moh.gov.gr, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή συμπλήρωσή τους, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Για το Νοσοκομείο Κέρκυρας είναι επιλέξιμες μια σειρά από ειδικότητες όπως : ΠΕ,ΤΕ, Νοσηλευτών, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ΥΕ Βοηθών Υγειονομικού Προσωπικού, ΤΕ,ΔΕ Ραδιολογίας, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ Διοικητικών.