Αυλωνίτης: Η απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης για τα μέσα προστασίας στα δικαστήρια δεν μας καλύπτει

Αυλωνίτης: Η απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης για τα μέσα προστασίας στα δικαστήρια δεν μας καλύπτει

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τις πρωτοφανείς ελλείψεις στα μέσα προστασίας κατά του κορωνοϊού για του εργαζόμενους στα Δικαστήρια όλης της χώρας,

02
Ιουνίου / 2020

επισήμαιναν σε ερώτησή τους προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ο βουλευτής Κέρκυρας και 44 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο βουλευτής συνεχώς τόνιζε πως το υλικό προστασίας για την προστασία των εργαζομένων στα ελληνικά δικαστήρια έναντι του κορωνοϊου είναι εξαιρετικά περιορισμένο, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες προστασίας που υπάρχουν.
 
Στις 2 Ιουνίου 2020 ελήφθη σχετική απάντηση που υπογράφεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ.Κωνσταντίνο Τσιάρα. Ο βουλευτής Αλέκος Αυλωνίτης σχολιάζει: «Στην απάντηση αναφέρονται οι ενέργειες που έχουν γίνει από το Υπουργείο για την προστασία των εργαζομένων στα Δικαστήρια, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε πως καλυπτόμαστε από την απάντηση. Το υλικό προστασίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί επαρκές, ενδεικτικά δε πολλοί εργαζόμενοι στα Δικαστήρια αναγκάζονται είτε να χρησιμοποιούν δικό τους προσωπικό υλικό είτε επαναχρησιμοποιούν υλικό που τους δίνεται. 
 
Η υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας και του αρμόδιου Υπουργείου για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στα Δικαστήρια όλης της χώρας είναι συνεχής και εμείς θα συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε επί του θέματος, με όποιο μέσο είναι διαθέσιμο σε εμάς».
 
 
Απόσπασμα της απάντησης έχει ως εξής :
 
 
«Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 5603/08-04-2020 Ερώτησης με θέμα:
 
«Πρωτοφανείς ελλείψεις στα μέσα προστασίας κατά του κορωνοϊού για τους εργαζόμενους στα Δικαστήρια όλης της χώρας», σας γνωρίζουμε τα εξής:
  
•Στο  Υπουργείο  Δικαιοσύνης  έχει  συγκροτηθεί  Ομάδα  Διαχείρισης Κρίσης         
(αριθμ. Υ.Α. 16423/20.03.2020), με αντικείμενο την εξέταση των πάσης φύσεως αιτημάτων που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό και την παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν με απώτερο στόχο την αποτροπή του κινδύνου διασποράς της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξετάζουν και εγκρίνουν κατά προτεραιότητα σχετικά αιτήματα των δικαστικών υπηρεσιών για απολυμάνσεις χώρων και προμήθεια υγειονομικού υλικού. 
 
• Η εν λόγω Ομάδα  προχώρησε στην κατανομή και παράδοση απολυμαντικού υγρού και μέσων ατομικής προστασίας που εξασφάλισε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ο.Δ.Υ.Ε. για τους εργαζομένους στις δικαστικές αρχές της χώρας. Πρόκειται για υλικό που εξασφαλίστηκε παρά τη μεγάλη έλλειψη, η οποία έχει παρατηρηθεί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην αγορά ενώ επίκειται διανομή νέας παρτίδας υγειονομικού υλικού (μάσκες, απολυμαντικό υγρό) κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η μεταφορά και παράδοση του υλικού σε όλη τη χώρα αποτελεί κοινωνική προσφορά των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Η κατανομή του εν λόγω υλικού έχει γίνει ανά εφετειακή περιφέρεια, πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, και αφού λήφθηκαν υπόψη τα αιτήματα των δικαστικών αρχών, όπως αυτά γνωστοποιήθηκαν από τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας. 
 
• Τέλος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εγκρίνει άμεσα κάθε σχετική δαπάνη που αφορά αιτήματα των  δικαστικών αρχών για την προμήθεια και εγκατάσταση plexiglass και συναφών υλικών απαραίτητων για την ασφάλεια και υγιεινή υπαλλήλων αλλά και του συναλλασσόμενου κοινού.
 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ»