Τετάρτη 19.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Η Λαϊκή Συσπείρωση για την επιδότηση εισιτηρίου στο αστικό ΚΤΕΛ για τους συνταξιούχους

Λαϊκή Συσπείρωση
09 Απριλίου 2024 / 10:08

Η εισήγηση της παράταξης στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

«Επιδότηση του εισιτηρίου στα αστικά λεωφορεία για το σύνολο των συνταξιούχων»

Με αφορμή την ολοένα και εντεινόμενη ακρίβεια αλλά και τις χαμηλές συντάξεις, που δυσκολεύουν πολλούς συνταξιούχους να αντιμετωπίσουν ακόμη και την καθημερινότητα, με πρωτοβουλία του Σωματείου Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ αλλά και τη στήριξη των υπόλοιπων  Συνταξιουχικών Σωματείων του νησιού μας ξεκίνησε πέρσι μία προσπάθεια για την επιδότηση των εισιτηρίων των αστικών λεωφορείων.

Στη βάση αυτής της προσπάθειας πάρθηκαν αποφάσεις τόσο από το Περιφερειακό Συμβούλιο ΙΝ (ΑΔΑ: ΨΞΣΜ7ΛΕ-9ΘΟ) όσο και από το Δημοτικό μας Συμβούλιο (ΑΔΑ: 6ΜΔΓ46ΜΓ2Α-3ΡΙ) για την επιδότηση από κοινού του 50% των εισιτήριων στα αστικά λεωφορεία για όλους του συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Η απόφαση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων (ΑΔΑ: 9Ψ8ΠΟΡ1Φ-5ΝΓ) καθώς η απόφαση είχε παρθεί στις 31/10/2023 με μεγάλη καθυστέρηση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, παρά το ότι υπήρχαν δεσμεύσεις και υποσχέσεις μηνών.

Έτσι, σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης, λόγω του ότι «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων περιφερειακών αρχών, το περιφερειακό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.» ακυρώθηκε η συγκεκριμένη απόφαση.

Όπως είναι κατανοητό η απόφαση ακυρώθηκε για τυπικούς και όχι για ουσιαστικούς λόγους και για αυτό επαναφέρουμε το θέμα αυτό ώστε να παρθεί εκ νέου η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων