Κυριακή 14.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας

ΝΑΟΚ
14 Φεβρουαρίου 2024 / 13:30

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΝΑΟΚ). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας αποφάσισε, σύμφωνα με το καταστατικό και τον αθλητικό νόμο, τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που θα πραγματοποιηθεί  στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας στις 28 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ. Σ. θα επαναληφθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτων του αριθμού των παρευρισκομένων μελών.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Προϋπολογισμός 2024

Ισολογισμός και Απολογισμός 2023

 

                        Για το ΝΑΟΚ

 

 Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας

 Γ. Δημουλής             Ον. Παυλογιάννης