Κυριακή 26.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Νέος διοικητής του 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αεροδρομίου ο Αντιπυραρχος Γ. Κ. Μικάλεφ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
10 Φεβρουαρίου 2024 / 11:07

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα και εντάχθηκε στις τάξεις του Πυροσβεστικού σώματος το 2001.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με απόφαση του Περιφερειακού Διοικητή Ιονίων Νήσων Αρχιπυράρχου Αναστασίου Καρατζά, και κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητή Νόμου Κέρκυρας Πυράρχου Κόλλα Νικολάου, μετακινήθηκε για εκτέλεση υπηρεσίας στον 2 ° Πυροσβεστικό Σταθμό Αεροδρόμιου Κέρκυρας, ο νεοπροαχθείς Αντιπύραρχος Γ.Κ Μικάλεφ Ν. Κων/νος ,με τα καθήκοντα του Διοικητή.

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα και εντάχθηκε στις τάξεις του Πυροσβεστικού σώματος το 2001.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Έχει διατελέσει:

2006-2012  Προϊστάμενος στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Αργυράδων

2012-2016  Υποδιοικητής 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Κέρκυρας

2017-2023  Υποδιοικητής 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού Κέρκυρας

2023-2024  Προϊστάμενος Ανακριτικού Τμήματος Κέρκυρας

Το 2024 προάχθηκε  κατ’ επιλογήν στο βαθμό του Αντιπυράρχου με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.

Εκπαίδευση

Eίναι κάτοχος Πτυχίων Αγγλικών και Ιταλικών.

2001   Απόφοιτος Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

2004   Σεμινάριο Ειδικής Ολυμπιακής Εκπαίδευσης για την Αντιμετώπιση Χ.Β.Ρ.Π. απειλών

2006   Πτυχιούχος  Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

2009   Σεμινάριο Επιχειρήσεων Αεροπυρόσβεσης.

2010   Σχολείο Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Δασικών Πυρκαγιών.

2011   Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Διαχείρισης Κρίσεων και Ανθρώπινου   Δυναμικού.

2012   Σχολή Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)

2013   Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Πυρασφάλειας Αεροδρομίων

2017-2024  Γραμματέας Περιφερειακής Επιτροπής Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Ιονίων Νήσων (Ε.Α.Π.Σ).

2019   Πτυχιούχος  Πανεπιστημίου Ιστορίας και Μετάφρασης – Διερμηνείας στο τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

2020   Σχολή επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης Πυρασφάλειας αεροδρομίων( Επαναληπτική)

2021   Πτυχιούχος στην Σχολή Επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Π.Σ

2023   Σχολή επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης Πυρασφάλειας αεροδρομίων( Επαναληπτική)

2023   Μεταπτυχιακός φοιτητής στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών με θέμα ‘’Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

ΦΩΤΟ@ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΚΑΛΕΦ