Σάββατο 20.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Στη λήξη της προθεσμίας η δημοπράτηση για την ανάπλαση από Τσάκι έως Μεσογγή

ΑΝΑΠΛΑΣΗ
09 Φεβρουαρίου 2024 / 12:49
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 15 Μαρτίου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στη λήξη της προθεσμίας της 9ης Φεβρουαρίου δημοπρατήθηκε τελικά από την «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» το έργο της ανάπλασης και ανάδειξης της τουριστικής ζώνης από τη θέση Τσάκι μέχρι την Μεσογγή, επί της επαρχιακής οδού Κέρκυρας-Λευκίμμης.

Πρόκειται για ένα ακόμη έργο που σώθηκε και αυτό κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή -όπως και το Σχολικό Κέντρο Κοντοκαλίου (Δήμος Κ. Κέρκυρας)-, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα απεντάσσονταν από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα και οι εξασφαλισμένες πιστώσεις των 5,9 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) θα έκαναν «φτερά».

 

Οι προθεσμίες

Σύμφωνα με τους όρους της δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/03/2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ., ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου και ώρα 10 το πρωί.

Για την συμμετοχή στον ανοιχτό διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό  των 95.161,29 ευρώ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Για λογαριασμό της ΠΙΝ

Κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ενώ φορέας υλοποίησής του είναι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ», στην ευθύνη του οποίου είναι η δημοπράτηση του έργου, η επίβλεψή του και η ανάδειξη του αναδόχου που θα προχωρήσει την εκτέλεσή του, για λογαριασμό της ΠΙΝ.

Το έργο

Το έργο εφόσον πάρει «σάρκα και οστά» θα αλλάξει ριζικά την εικόνα κατά μήκος της παραλίας από τη θέση «Τσάκι» Μπενιτσών μέχρι τη Μεσογγή, διευκολύνοντας εξολοκλήρου την μετακίνηση των πεζών μέσα από μια ασφαλή και όμορφη διαδρομή, που περιλαμβάνει την κατασκευή πεζοδρομίου, χώρων αναψυχής με κιόσκια, παγκάκια και χώρους στάθμευσης.

 

ΦΩΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε περιοδικά της συμπρωτεύουσας και στην εφημερίδα «Αγγελιοφόρος». Τα έτη 2016 – 2017 δίδαξε στο Τμήμα Δημοσιογραφίας Συντακτών & Ρεπόρτερ του Δημόσιου ΙΕΚ Κέρκυρας. Εν συνεχεία απασχολήθηκε ως δημοσιογράφος στο Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενώ από τον Μάιο του 2021 εργάζεται στην «Καθημερινή Ενημέρωση». Είναι μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ.