Πέμπτη 23.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Η Λα.Συ. για την εκλογή της Δημ. Επιτροπής Κεντρικής Κέρκυρας

Λαϊκή Συσπείρωση
08 Ιανουαρίου 2024 / 19:13

Zήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Επιτροπή να ενημερώνει με την ημερήσια διάταξη όλους τους συνδυασμούς

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ). Η πρόταση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για την εκπροσώπηση της μειοψηφίας στη Δημοτική Επιτροπή ήταν να υπάρξει αναλογική εκπροσώπηση τουλάχιστον των τριών πρώτων συνδυασμών της αντιπολίτευση, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις σε διάφορα Δημοτικά και Περιφερειακά συμβούλια (π.χ. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δήμος Νότιας Κέρκυρας και αλλού).

Από την στιγμή που ο συνδυασμός της κ. Υδραίου επέλεξε, με βάση τον συσχετισμό που έχει, να εκπροσωπηθεί μόνο αυτός στις θέσεις που αντιστοιχούν στην αντιπολίτευση, εμείς απείχαμε από αυτή την διαδικασία.

Η σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής είναι ένα ακόμη αποτέλεσμα ενός «καλπονοθευτικού» νόμου της κυβέρνησης της ΝΔ και δημιουργεί συνθήκες πλήρους διάστασης μεταξύ της ψήφου των δημοτών και της αντιπροσώπευσης στα όργανα του Δήμου, με τη δημοτική αρχή να έχει διευρυμένη απόλυτη πλειοψηφία σε κάθε ένα από αυτά.

Στο πλαίσιο αυτού του νόμου διαμορφώνεται και το σύστημα εκλογής της Δημοτικής Επιτροπής, που αποτελεί ένα υπερόργανο με πάρα πολλές αρμοδιότητες (πρώην Οικονομική Επιτροπή, πρώην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και άλλες), που αποδυναμώνει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Λαϊκή Συσπείρωση ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Επιτροπή να ενημερώνει με την ημερήσια διάταξη όλους τους συνδυασμούς και προτάθηκε εκ μέρους της «Λαϊκής Συσπείρωσης» ο δημοτικός σύμβουλος, Γιάννης Μπορμπότης, να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή, ως παρατηρητής.