Παρασκευή 21.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Παραίτηση Νεράντζη από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σπύρος Νεράντζης
15 Δεκεμβρίου 2022 / 09:20

Μετά την απόφαση του ΣτΕ περι αντισυνταγματικότητας της σύνθεσης των επιτροπών

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η δεύτερη στη σειρά παραίτηση κατατέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης "Η Κέρκυρα Ψηλά" Σπύρο Νεράντζη, ο οποίος επισημαίνει ότι μετά την απόφαση του ΣτΕ, οι συνεδριάσεις δεν είναι πλέον νόμιμες. 

Υπενθυμίζεται ότι αργά το βράδυ της Τετάρτης κατάθεση επιστολή παραίτησης και η παράταξη του Γιώργου Καλούδη.  

Η επιστολή Νεράντζη

Επιστολή διαμαρτυρίας και δήλωση παραίτησης Σπυρίδωνος Νεράντζη, Δημοτικός Σύμβουλος επικεφαλής της παράταξης «Η Κέρκυρα Ψηλά».


Κοιν.:Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
κ.Πρόεδρε,
  1. Όπως καλά γνωρίζετε από προηγούμενες οχλήσεις μου προς εσάς επί του θέματος, η σύγκληση των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σε πρωινές ώρες (από 09:00 έως 13:00), δημιουργεί τεράστια προβλήματα όχι μόνον σε εμένα αλλά και σε πολλά μέλη της επιτροπής, ώστε να μην μπορούμε να παραβρεθούμε λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, γιατί όπως γνωρίζετε είμαστε όλοι εργαζόμενοι και γνωρίζετε επίσης ότι  διότι η φύση των εργασιακών μας δραστηριοτήτων δεν μας επιτρέπει να απουσιάσουμε  τις πρωινές ώρες.
Παρόλο αυτό, από τις απεσταλμένες προσκλήσεις (η πρόσφατη σχετίζεται με την 8η τακτική συνεδρίαση που έχετε ορίσει στις 10:00 π.μ. της Πέμπτης 15 Δεκεμβρίου 2022), μετά λύπης μου διαπιστώνω ότι συνεχίζετε να μην λαμβάνετε υπόψη τα αιτούμενα μας.
  1. Επίσης, με την παρούσα σύνθεση του συλλογικού οργάνου, οι συνεδριάσεις ως και η σχετική λήψη αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δεν είναι πλέον νόμιμες έχοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την πρόσφατη υπ’ αρ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που κρίνει οριστικά αντισυνταγματικές τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1) και 6 (παρ. 1, 2, 4) του Ν. 4623/2019 και 10 παρ. 6 περ. α’ του Ν.4625/2019, καθώς και του άρθρου 177 παρ. 3 του Ν. 4635/2019 δια των οποίων:
  • Θεσπίσθηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των Δήμων, προκειμένου στα όργανα αυτά να υπάρχει πλειοψηφία της παράταξης του εκάστοτε δημάρχου και
  • Μεταβιβάστηκαν αποφασιστικές αρμοδιότητες σημαντικού οικονομικού αντικειμένου και προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προς την οποία μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα λήψεως αποφάσεων που αφορούν την κυκλοφορία.
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσει άμεσα σε ανασυγκρότησή της σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4555/2018.

Εάν δεν θα προβείτε σε τέτοια ενέργεια, θα αναγκαστώ να ζητήσω των ακύρωση όλων των ληφθέντων αποφάσεων από τον κ.Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Κατά συνέπεια, δια της παρούσης διαμαρτυρίας μου επιθυμώ να σας γνωρίσω ότι παραιτούμαι από την θέση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλώ φροντίστε για τις περαιτέρω ενέργειες.
 
 
Με εκτίμηση,
Ο ΑΙΤΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ
Σπυρίδων Νεράντζης
(Τακτικός μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)