Κυριακή 14.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Σύσκεψη για την οριστική παραλαβή του Σχολικού Κέντρου Βραγκανιωτίκων

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
15 Nov 2021 / 16:10

Το Σχολικό Κέντρο θα αποτελέσει μια σύγχρονη σχολική μονάδα στην προσπάθεια αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς την τοπική κοινωνία.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00’ π.μ. συνάντηση εργασίας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων με θέμα την οριστική παραλαβή του Σχολικού Κέντρου Βραγκανιώτικων.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  Μερόπη Υδραίου, ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας Κωνσταντίνος Λέσσης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πέτρος Αγγελόπουλος και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Επίβλεψης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Θωμάς Μπατσούλης.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ θετικό κλίμα ανάμεσα στους συμμετέχοντες φορείς. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Επίβλεψης Έργων παράθεσε αναλυτικές πληροφορίες και λεπτομέρειες για το έργο. Μετά την παρουσίαση της εξέλιξης του έργου και τη συζήτηση που ακολούθησε αποφασίστηκε η στενή συνεργασία των φορέων με σκοπό την διεκπεραίωση όλων των απαραιτήτων ενεργειών που απαιτούνται ώστε να προχωρήσει η οριστική παραλαβή από τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας και σε επόμενο στάδιο το έργο να παραδοθεί, σύντομα, στη μαθητική κοινότητα.

Το Σχολικό Κέντρο Βραγκανιώτικων θα αποτελέσει μια σύγχρονη σχολική μονάδα που θα συμπληρώσει θετικά την προσπάθεια αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς την τοπική κοινωνία της Κέρκυρας. Θα αποτελέσει ένα σημαντικό πόλο γνώσης με σκοπό η εκπαίδευση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής μας.